Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Bindend referendum = Meer rechtvaardigheid!

 

Invoering van het bindend referendum op volksinitiatief bevordert op zichzelf al de rechtvaardigheid. Het is niet meer dan rechtvaardig dat burgers mogen meebeslissen over bijvoorbeeld de besteding van belastinggeld. Zij moeten immers ook het geld voor de bestedingen opbrengen!

Democratie betekent ‘volksheerschappij’. In een democratie is er geen autoriteit boven de bevolking; het volk is soeverein. Deze volkssoevereiniteit is alleen realiteit als we burgers steeds het laatste woord laten hebben via het referendum.

 

Lees verder:

  1. Interview Jos Verhulst

  2. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de Universiteit van Zürich