Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Bindend referendum = Minder armoede!

 

Wetenschappers stellen steeds opnieuw vast: meer democratie betekent minder armoede. En in een directe democratie is dit nog meer het geval.

In een directe democratie hoeven we niet te wachten op politici om problemen rondom armoede op te lossen. Burgers kunnen zelf wetsvoorstellen lanceren en aannemen via het referendum op volksinitiatief.

Empirische studies tonen aan: meer directe democratie leidt tot een hogere economische groei en lagere belastingen, terwijl de efficiëntie van overheidsdiensten verbetert. Dit leidt allemaal naar meer welvaart voor de burgers.

 

Meer lezen:

  1. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op

  2. Interview met Bruno S. Frey (Duits)