Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Bindend referendum = Betere economie!

 

Het is zelfs overbodig om te verwijzen naar de vele schandalen die in de pers verschijnen over corruptie, mismanagement en belangenverstrengeling van onze volksvertegenwoordigers om de economische voordelen in te zien van directe democratie.

Het volstaat om te vermelden dat empirische studies naar de directe democratie in Zwitserland en Amerika aantonen dat meer directe democratie leidt tot
lagere overheidstekorten, lagere belastingen, een hogere effectiviteit van de overheidsdiensten en een betere economische prestatie.

 

Lees verder:

  1. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op

  2. Interview met Bruno S. Frey (Duits)

  3. Economie, democratie en het geluk