Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Bindend referendum = Betere politiek!

 

In België wordt er een enorme hoeveelheid politieke energie verspild aan discussies tussen wedijverende partijen. Tezelfdertijd worden belangrijke beslissingen over onze economie, de uitdaging voor onze sociale zekerheid, de hervorming van het financieel systeem enz. op de lange baan geschoven.

In een directe democratie hoeven we niet te wachten tot politici klaar zijn met bekvechten.
Burgers doen zelf de wetsvoorstellen als zij dat wensen en beslissen hierover per referendum – net zoals in Zwitserland of Amerikaanse deelstaten.

In een referendumdemocratie hoeven burgers niet op te draaien voor de gevolgen van slechte wetgeving voorgesteld door roekeloze “volksvertegenwoordigers" of machtige lobbygroepen. Elke wet die aangenomen is door het parlement kan onderworpen worden aan een
referendum om goed- of afgekeurd te worden door de burgers zelf.

 

Lees verder:

  1. Interview Jos Verhulst

  2. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen