Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Wat willen we

Democratie.Nu wil democratie bereiken door de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV). Met dat direct democratisch instrument kan de bevolking rechtstreeks beslissen, ook tegen de wil van de politici in.

Bij het opstellen van de Grondwet in 1830 hebben een handvol mensen gekozen voor een systeem van volksvertegenwoordiging om over de wetgeving te beslissen. Kort na het ancien regime met absolute heersers, was dat toen een vooruitstrevende keuze. Dit systeem is nu al lange tijd gestagneerd in een particratie: het zijn de politieke partijen die over alles beslissen. De bevolking kan bij stembusgangen enkel kiezen tussen partijen, zonder de zekerheid dat bepaalde beslissingen genomen zullen worden. Partijen kunnen hun verkiezingsbeloften breken en wetgeving doorvoeren tegen de wil van de bevolking. Dat is dus geen democratie.

Daarom wil Democratie.Nu dat de bevolking ook rechtstreeks zélf kan beslissen. We willen het parlement niet afschaffen, maar de bevolking moet de mogelijkheid hebben om op te treden als dat parlement haar werk niet goed doet. Uiteindelijk is het de voltallige bevolking die de wetten moet volgen en de belastingen moet betalen. Het is dus niet meer dan logisch dat ook die voltallige bevolking het laatste woord kan hebben over de vraag welke wetten er worden gestemd en waar het belastinggeld naartoe gaat.