Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Geschiedenis

 

 • - Democratie.Nu (tot 2005 “WIT”) is een onafhankelijke burgerbeweging die in februari 1995, nog voor de Witte Mars, in Vlaanderen werd opgericht met als enige doel de invoering van de democratie op alle Belgische bestuursniveaus en in Europa.
 • - Democratie.Nu is de enige Vlaamse organisatie voor politieke vernieuwing die het aankaarten van de verdere teleurgang van onze democratie na de Witte Mars overleefd heeft. Of anders gezegd, die niet opgeeft om democratie te zien als het begin van de ontvoogding van de burger van machtsstructuren allerhande. Ondanks de weinige naamsbekendheid mag men stellen dat Democratie.Nu het begrip van de Directe democratie op de publieke en de politieke agenda geplaatst heeft.
 • - Voornamelijk het baanbrekend onderzoekswerk van Jos Verhulst heeft hiertoe bijgedragen. Dit onderzoek leidde tot zijn boek “Het verdiepen van de democratie” (uitgegeven in 10 talen) en de publicaties in het tijdschrift “De Witte Werf” (tot winter 2003).
 • - Het zag er beloftevol uit; verschillende (nog steeds vooraanstaande) politici zoals Guy Verhofstadt en Bert Anciaux namen het idee op in hun partijprogramma. De ontnuchtering volgde snel begin 2001: de Commissie Politieke Vernieuwing werd gesaboteerd en bovendien veegde het “wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing” het bestaande empirisch onderzoek van tafel.

 

Historiek

 

  • - 17/6/2014 Democratie.Nu viert de geslaagde kandidatencheck en drie maand www.petitie.be
  • - 25/5/2014 de moeder van alle verkiezingen: 145 Nederlandstalige kandidaten en 77 Franstalige ondersteunen de vraag naar meer directe democratie
  • - 20/5/2014 Het persbericht met de resultaten van de kandidatencheck wordt verdeeld
  • - 10/5/2014 De meeste Nederlandstalige en Franstalige kandidaten voor de verkiezingen krijgen voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen de vraag voorgelegd of zij directe democratische modaliteiten  ondersteunen.
  • - 1/5/2014 Goed nieuws van onze noorderburen: vanaf eind 2014 worden er nationale referenda mogelijk
  • - 29/3/2014 Vanaf 1 juli 2014 zijn, dank zij de zesde staatshervorming, gewestelijke volksraadplegingen, in principe, mogelijk.
  • - 1-9/4/2014 drie medewerkers volgen de conferenties van Democracy International in Wenen, Bratislava en Budapest
  • - 21/3/2014 www.petitie.be is on line
  • - 1/3/2014 Antwerpen: na de Algemene Vergadering volgt er de (bijna) jaarlijkse receptie met een terugblik op een bewogen jaar: 2013
  • - 5/1/2014 Dankzij de gulle bijdragen – financieel en in natura – van onze achterban en van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij zijn we erin geslaagd het benodigde budget bijeen te krijgen om www.petitie.be uit te werken.
  • - 27/11/2013 ontmoetingsdag met leden en sympathisanten in Gent
  • - 16/10/2013 ontmoetingsdag met leden en sympathisanten in Leuven
  • - 1/6/2013 Ivar Hermans is bereid gevonden om voor www.petitie.be de moderatie op zich te nemen. Verschillende andere vrijwilligers vervoegen het team.
  • - 1/5/2013 Na lang wikken en wegen hebben we besloten dat het opzetten van een petitiesite – www.petitie.be – voor ons de juiste eerste stap is. De site gaat ons vele nieuwe contacten brengen en petities zijn historisch de eerste stap op weg naar directe democratie. We hebben het succesvolle Petities.nl bereid gevonden ons met raad en daad te helpen.
  • - 1/4/2013 De website www.democratie.nu wordt zowel qua layout en inhoud geheel vernieuwd en de bijna 1000 artikelen die vanaf 1995 geschreven hebben – en die door kenners vaak zeer gewaardeerd worden – zijn veel beter toegankelijk gemaakt. We staan immers op een uitstekende vierde plek in Google.be als je zoekt op “democratie”. Ook hebben we dankzij Mia Vossen nu een groeiende collectie Franstalige artikelen op onze site. We merken dat de belangstelling voor directe democratie ook in Wallonië groeit.
  • - 1/3/2013 De e-nieuwsbrief komt (na een half jaar out) weer elke maand uit met nieuws, achtergrondartikelen, aankondigingen van acties enz.
  • - 1/1/2013 Arjen Nijeboer (samen met Jos Verhulst schrijver van het reeds in 10 talen vertaalde standaardwerk rond directe democratie) werkt één dag in de week, tegen een sterk verlaagd tarief, om een aantal nieuwe acties op poten te zetten en om Democratie.nu activistischer en professioneler te maken.
  • - 14-23/7/2012 Democratie.Nu voert promotie voor directe democratie op de Gentse Feesten
  • - 11/11/2011 Democratie.Nu voert actie op de G1000 burgertop
  • - 29-30/6/2011 leden helpen Democracy International herop te richten
  • - 11/6/2011 Workshop met o.a. basisvoorwaarden en inleiding tot directe democratie, democratie in het perspectief van vrijheid,  
  • - 16/3/2011 Workshop: politiek zonder politici
  • - 20/3/2011 Democratie.Nu voert tijdens de volksraadpleging in Tielt over een verkeersvrije markt actie aan de verschillende stembureaus om de eis kracht bij te zetten dat referenda bindend moeten zijn.
  • - 16/1/2011 Democratie.Nu voert tijdens de volksraadpleging in Zulte over een nieuw gemeentehuis actie aan de verschillende stembureaus om de eis kracht bij te zetten dat referenda bindend moeten zijn.
  • - 25/10/2010: De naam “Meer Democratie” zal gebruikt worden als het om acties gaat en sociale netwerken.
  • - 24/06/2010: Workshop rond “machtsdenken ontrafelen”.
  • - 05/2010: Workshop “Gemeente als basisbouwsteen van democratie”.
  • - 23/04/2010: Nominaties Prijs democratie.
   • 1- Wim Van Hees  Referendum Antwerpen.
   • 2- Plebisciet Lier.
   • 3- Arthur De Decker en het comitee dat in Gent het Referendum opzette en nu door de Raad van State gelijk heeft gehaald.
  • - 15/04/2010: Initiatiefsite met Voting module wordt ontworpen.
  • - 16/03/2010: Workshop “Politiek zonder politici”.
  • - 02/02/2010: Workshop “Resultaten en lessen uit de volksraadpleging Oosterweelverbinding”.
  • - 11/01/2010: www.ikstem.be broncode wordt aan Democratie.Nu ter beschikking gesteld om de ID module van de initiatiefwebsite mogelijk te maken.
  • - 18/10/2009: Actie met de Lange Wapper (Oosterweel) volksraadpleging in Antwerpen voor de noodzakelijke verbeteringen van goede referendum praktijken. Enkele leden van Democratie.Nu hebben ¼ of 16.300 van de benodigde handtekeningen verzameld. Voor Zwijndrecht hebben zij 1300 handtekeningen verzameld.
  • - 13-16/9/2009 Een lid bezoekt het Global Forum on Modern Direct Democracy in Seoul 
  • - 17/03/2009: Workshop “Principes van een vrije en democratische samenleving: een formaliserende benadering. Een democratie zonder parlementsgebouw, kan dit”? door Eric Verhulst.
  • - 02/02/2009: Workshop “Resultaten en lessen uit de volksraadpleging Oosterweelverbinding”.
  • - 15/01/2009: Workshop “Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen” door Jos Verhulst.
  • - 08/12/2008: Het Direct Democratisch Experiment in België wordt gelanceerd zodat partijen programmaloos worden waarbij de verkozenen het standpunt van de leden volgen en dus de macht van enkelingen bemoeilijkt wordt.
  • - Van 1 tot 4 oktober 2008 vond in Aarau, hoofdstad van het Zwitserse kanton Aargau, het eerste World of Direct Democracy Forum plaats, een vierdaags academisch seminarie en activistisch event omtrent directe democratie. Voor de organisatie tekenden het Initiative and Referendum Institute Europe (IRIEurope) en het in Aarau gevestigde Centre for Research on Direct Democracy (C2D). Drie leden van Democratie.Nu waren aanwezig. http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/724-eerste-world-of-direct-democracy-forum-verslag-van-uit-aarau16
  • - 12/08/2008: “Werking Mehr Demokratie”.
  • - 18/06/2008: Info-avond in Wortegem - Petegem.
  • - 19/04/2008: Workshop “Referendum - ja en nee” verzorgd op de ontmoetingsdag rond “participatieve democratie” van Jong Groen op 19/4 in Brugge.
  • - 03/2008: Er werd een filmscript opgesteld om een documentaire op te stellen rond de maatschappelijke voordelen van directe democratie.
  • - 16/02/2008: Workshop “Directe Democratie naar Zwitsers model”.
  • - 16/02/2008: De nieuwe folder is uit.
  • - 12/2007: De herwerkte uitgaven van het boek “Directe democratie” is in papier formaat te koop.
  • - 17/12/2007: ERC II wordt gelanceerd, een Europa wijde petitie wordt gestart.
  • - 26/11/2007: We treden toe tot het actieplatform van “Onze zeg”.
  • - 29/10/2007: Het boekje “De vrijwillige slavernij” verschijnt.
  • - 01/07/2007: Democratie.Nu geeft advies aan Cassandra, de denktank van LDD.
  • - 19/02/2007: Lezing Wilfried Dewachter “De mythe van de parlementaire democratie.
  • - 28/01/2007: Lancering van de petitiecampagne artikel 33 om de grondwet te wijzigen zodat directe democratie mogelijk wordt.
  • - 21/12/2006: Campagne Europees burgerinitiatief.
  • - 07/02/2006: Flyertje “Ce ci n’est pas une democratie” verschijnt.
  • - 11/1/2006 Democratische Donderdag Gent.
  • - 01/2006: Opstellen businessplan voor petities.nu.
  • - 2006: KUB  gespreksforum “zin en onzin referendum”.
  • - Mei 2005: Oprichting van Democracy International www.democracy-international.org.
  • - 02/01/2005: (zoveelste) persbericht: “België is geen democratie”.
  • - 02/11/2004: Verzoekschrift om het gemeentelijk referendum te verbeteren.
  • - 28/06/2004: Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging. Een week voor de verkiezingen hebben we onze politici een memorandum opgestuurd waarin we eerlijke modaliteiten voor directe democratie vragen.
  • - 01/06/2004: Memorandum van WIT: art.41 van de grondwet wijzigen zodat directe democratie in de gewesten mogelijk wordt.
  • - 28/05/2004: Referendum kalender zag er als volgt uit:
  • Spanje: 20 februari 2004 (goedgekeurd). Frankrijk: 29 mei 2004 (afgekeurd). Nederland: 1 juni 2004 (afgekeurd). Luxemburg: 10 juli 2004 (goedgekeurd). Polen: 25 september2004 (afgelast). Denemarken: 27 september 2004 (afgelast). Portugal: december 2004 (afgelast). Ierland: na de zomer 2005 (afgelast). Groot-Brittannië: maart 2006 (afgelast). Tsjechië: juni 2006 (afgelast).
  • - 05/05/2004: Online bevraging referendum over de Europese grondwet.
  • 12 en 13/06/2003:  Publieke media evenement in Brussel om een referendum te houden over de EU grondwet De Europese Referendum Campagne en 96 conventieleden (waarvan 4 in België) vragen dat:
   Dat de Europese grondwet wordt voorgelegd aan alle burgers van de EU. Dit Europees referendum zou bij voorkeur tegelijk in alle lidstaten moeten plaatsvinden. 2- Dat de EU-grondwet of het grondwetsverdrag enkel van kracht wordt in de staten waar het Europees referendum daartoe de meerderheid heeft opgeleverd. 3- Dat de parlementen van de EU-lidstaten de noodzakelijke wettelijke en grondwettelijke initiatieven nemen ter invoering van het bindend referendum in hun land, zodat onder meer het Europees referendum in hun land wettelijk mogelijk wordt gemaakt. Het burgerinitiatiefrecht is, door toedoen van de ERC campagne, op het laatste nippertje toch nog ingeschreven in het Europese Grondwetsontwerp. De Europese referendum campagne haalde zijn eerste succes met het inschrijven van het “burgerinitiatiefrecht” in het Europese Grondwetsontwerp. Met verschillende publieke media evenementen in Brussel werd gevraagd dat het ontwerp van EU-grondwet via een Europees referendum wordt voorgelegd aan alle burgers van de EU. Dit Europees referendum zou bij voorkeur tegelijk in alle lidstaten moeten plaatsvinden. Een tweede succes volgde snel: 10 van de 25 lidstaten willen een referendum houden waar onder ook Nederland en Frankrijk. Een memorandum en een bevraging van WIT ondersteunden de vraag om ook in België een referendum te houden. Het dramatische verhaal in België is ondertussen genoegzaam gekend: onder druk van de PS (een partij waar de Vlamingen niet op kunnen stemmen) heeft de kartelpartner van de SP.A Spirit hun eigen “radicaal democratisch programma” getorpedeerd.
  • - 01/01/2003: Boek “Het verdiepen van de democratie on line”!
  • - 01/01/2003: Het tijdschrift “De Witte Werf” thematisch gerangschikt en eveneens online.
  • - 20/11/2002: Europese Referendum Campagne gelanceerd op de Internatianale conferentie in Bratislava.
  • - 21/09/2002: Directe Democratie: bron van sociale vooruitgang een workshop op het Sociaal Forum van België.
  • - 19/09/2002: Lancering van de Europese Referendum Campagne.
  • - Op 19-9-2002 werd mede onder impuls van WIT de Europese referendum campagne in het Europees Parlement gelanceerd. De Europese referendum campagne werd door heel wat zuster-organisaties gelanceerd:
   Mehr Demokratie e.V., Duitsland
   Referendumplatform Nederland
   Motivados, Spanje
   Civic Participation Society, Bulgarije
   Alternative to EU, Finland
   Movement for Direct Democracy, Tsjechië
   Institut für mehr Demokratie und Soziale Dreigliederung, Luxemburg
   Forum for Citizens' Democracy, Griekenland
  • - 05/2002: Mede-initiëren van een referendumcampagne voor Europa zie www.european-referendum.org.
  • - 2001: Ondersteuning burgerinitiatief voor de invoering van districtsraden in Gent. WIT geeft advies, informatie en verzamelt mee handtekeningen voor de aanvraag van dit burgerinitiatief.
  • - 2000: Medeoprichter van het netwerk voor Directe Democratie in Europa.
  • - 2000: Gemengde Federale commissie voor politieke vernieuwing - WIT volgt de commissie, neemt deel aan vergaderingen en heeft reeds twee nota's gestuurd aan alle Belgische parlementsleden over: fiscale aspecten en de kwestie van quorums en drempels. Actie om de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 te koppelen met een referendum om deze bindend te maken.
  • - 06/1999: De verkiezingen van juni 1999: WIT lobbyt succesvol om de invoering van het bindend referendum in de regeringsverklaring op te nemen.
  • - 1998: Steun en informatie aan referenduminitiatieven - WIT doet mee aan debatten, verdeelt pampletten en verzamelt handtekeningen om een referendum af te dwingen. WIT neemt geen stelling in maar zet de burgers aan tot deelname aan het referendum. Het gaat over referenduminitiatieven in o.a. Doel (aanleg dok), Gent (openbaar vervoer en Belfortparking) St. Niklaas (parking) en Boechout (bibliotheek).
  • - 1998: Jos Verhulst publiceert het boek “Het verdiepen van de democratie. Feiten, argumenten, ervaringen omtrent de invoering van het referendum” bij uitgeverij Cypres te Brussel.
  • - 1998: Groep van Oostende - Verschillende politieke bewegingen wilden de politieke krachten bundelen. Op het Forum van maatschappelijke Vernieuwingsbewegingen heeft elke deelnemende beweging het bindend referendum op volksinitiatief aanvaard.
  • - Symposium Op 30/01/1998 en 31/01/1998 organiseert WIT twee academische voordrachten, met steun van de Koning Boudewijnstichting, over de sleutelvraagstukken van de 21ste eeuw: Arbeid, menselijke motivatie en directe democratische besluitvorming. Er wordt een paper opgesteld. Met Prof. Dr. Bruno Frey Universiteit Zürich en Thomas Mayer Mehr Demokratie, München.
  • - 1998: Actie Sneeuwbal - De lopende petitie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren wordt geïntensifieerd doordat verschillende burgerbewegingen mede-actievoerder worden.
  • - 1997-1998 Democratie Dagen: - Deelname aan de D-Dag 03/10/1998 in de Zoo Antwerpen. - Initiatie en deelname aan de D-Dag 05/10/1997 op de Zuiderdokken Antwerpen (3500 bezoekers).
  • - 1997: Witte Comités - Naar aanleiding van de Witte Mars vormt WIT ook een Wit Comité Verschillende Witte Comités eisen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, omdat hierdoor een democratisch instrument wordt geschapen om via nieuwe wetsvoorstellen en wetten bij te dragen aan de noodzakelijke hervorming van de justitie in België. Er wordt gedebatteerd, onderhandeld en aan acties allerhande deelgenomen.
  • - 1997: Alliantievorming en Burgerplatform met verenigingen - De netwerkvorming en de intensieve contacten met burgerbewegingen en verenigingen levert een stevig netwerk op om de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief op te eisen.
  • - 1996: Start petitie-actie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren. Deze petitie-actie diende tevens om het begrip directe democratie aan het grote publiek te leren kennen.
  • - Op 18/02/1995 wordt te Antwerpen De “Beweging voor directe democratie” opgericht. Aanwezig waren: Christine Gruwez, Tomas Vanden Abeele, Staf Claes, Eric Du Meunier, Fred Six, Frans Van Neck, Helga Neven-Vandemoortele, Heiko Dittmer, Ludo De Schutter, Johannes De Schutter, Anny De Decker, Jan Nuyts, Wilbert Lambrechts, Guy Steegmans, Jos Verhulst. (Verontschuldigd waren: Hans Annoot en Bert Penninckx). Op 23 februari wordt in de schoot van deze beweging een werkgroep opgericht onder de naam WIT, met de bedoeling aan de komende parlementsverkiezingen deel te nemen. Het publiek en politieke partijen worden geconfronteerd met de nieuwe begrippen directe democratie, referendum en burgerinitiatieven. Manifesten en documenten worden opgesteld.
  • - 1994: Geïnspireerd door het werk van Joseph Beuys (1921-1986) en de vereniging Nicolaas (1991) brengt Ludo De Schutter een aantal mensen samen met de bedoeling een beweging op te richten ter invoering van de directe democratie in België en Europa. De basis wordt gelegd om directe democratie inhoudelijk te begrijpen. Er wordt intens aan studie, interne vorming en beeldvorming gedaan.