Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Witte werven

De Witte Werf - I - 1 - J.V. (Jan. 1996)

 • Het openbare geheim van de hedendaagse politiek.

 • Directe democratie als karikatuur.

 • De supersnelle trein.

 • Mensenrechten voor vreemdelingen.

 • Eurotopia: een internationaal congres over 'de democratie in Europa' - Antwerpen 1996.

 • De strijd voor directe democratie in Beieren: een inspirerend voorbeeld.

 • De actie 'Mehr demokratie in Bayern'.

 

De Witte Werf - I - 2 - J.V. (Feb. 1996)

 • 10 jaar na Joseph Beuys.

 • De Volksunie en de directe democratie.

 • Directe democratie op internet.

 • Directe democratie invoeren betekent: terugkeren naar het fundament van de democratie.

 • Gemeentelijke volksraadpleging: wind verpakt in lucht.

 • Boeken.

 

De Witte Werf - I - 3 - J.V. (Maart 1996)

 • Europa op de drempel.

 • Staatsschuld en directe democratie.

 • Een historisch document: het wetsvoorstel tot instelling van het referendum op initiatief van het volk.

 • HST-betoging - WIT-sculptuur 001.

 

De Witte Werf - I - 4 - J.V. (Mei 1996)

 • Een verpletterende meerderheid wil referendum.

 • Aktie voor directe democratie in de Bondsrepubliek Duitsland is gestart.

 • De referendum party in Groot-Brittannië.

 • Directe democratie in de Verenigde Staten.

 • Rechten en vrijheden van minderheden: bedreigd door directe democratie?

 • Eurotopia transnationaal.

 

De Witte Werf - I - 5 - J.V. (Juli 1996)

 • Staatsburgerschap en tijdgeest.

 • Het paternalism van D 66.

 • Een federalistisch Europa.

 • Spitaels en directe democratie.

 • De VLD, Agalev en de directe democratie.

 • Boekbespreking (vervolg).

 • Eurotopia transnationaal.

 

De Witte Werf - I - 6 - J.V. (Sept. 1996)

 • De wil tot spreken.

 • Boekbespreking (Golven van democratie).

 

De Witte Werf - I - 7 - J.V. (Nov. 1996)

 • Tijd voor het burgerreferendum.

 • Tijd voor het burgerreferendum ('De Standaard' - Okt. 1996).

 • Toeval bestaat: nieuwe partij Wit staat los van Witte Mars ('De Morgen' - Okt. 1996).

 • Tijd voor democratie.

 • Democratie of democrazy?

 

De Witte Werf - I - 8 - J.V. (Dec. 1996)

 • Mag een intellectueel ook rechtsgevoel hebben?

 • Eveneens een Zwitsers burger.

 • Populisme.

 • Fenix - miskleun.

 • Boekbespreking.

 

De Witte Werf - I - 9/10 - J.V. (Dec. 1996)

 • Referenda in Zwitserland: de stembusgang van 1 december .

 • De stand van directe democratie in de wereld: 2 teksten die een overzicht bieden.

 • Petities, referenda, … de burger heeft een stem.

 • Kort gesignaleerd.

 • Nieuws van de werf.

 

De Witte Werf - II - 1 - J.V. (Jan. 1997)

 • Het petitierecht in België.

 • De niet - geïnformeerde burger.

 • Korte berichten.

 • Boekbespreking.

 • Mark Eyskens en het referendumrecht.

 

De Witte Werf - II - 2 - J.V. (Feb. 1997)

 • Voor directe democratie.

 • Een burgerinitiatief tegen genetische manipulatie in Zwitserland.

 • De verdwaalde gids ('De Morgen' - Feb. 1997).

 • Een referendum over België?

 • Nieuws van de werf.

 • Korte berichten.

 

De Witte Werf - II - 3 - J.V. (April 1997)

 • Lancering van de petitie voor directe democratie.

 • Deelname - drempels zijn nefast voor directe democratie.

 • Bruno Frey in 'The economic journal'.

 • De voorstellen van zaal F.

 • Het voorstel van decreet van Steve Stevaert.

 • Persberichten.

 • Passer de la parole à l'action ('La Libre' - Maart 1997)

 • Bericht.

 

De Witte Werf - II - 4 - J.V. (Mei 1997)

 • Triomf der burgers.

 • Noch Coca-cola, noch Ayatollah.

 • Rechtzetting.

 • Nog eens: Stevaert en directe democratie.

 • Berichten van de werf.

 

De Witte Werf - II - 5 - J.V. (Juni 1997)

 • De dode mus van de commissie Langendries.

 • Parlementaire verkiezingen.

 • Te velde in Boom.

 • Democratie en belastingen.

 • Globale democratie.

 • Witte comités.

 • Democratie verruimen: meer dan nieuwe politieke cultuur ('GvA' - Mei 1997)

 • Korte berichten.

 

De Witte Werf - II - 6 - J.V. (Aug. 1997)

 • Directe democratie in Californië.

 • Italië: het probleem van de gerechtelijke toetsing.

 • Directe democratie: het standpunt van de Duitse socialisten.

 

De Witte Werf - II - 7 - J.V. (Sept. 1997)

 • Schönau: door de poort van de directe democratie.

 • De Zwitserse stembusgang van 8 juni: een greep.

 • Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de 'duivelse details'.

 • Korte berichten.

 

De Witte Werf - II - 8/9 - J.V. (Okt. 1997)

 • Nederlandse toestanden.

 • Christen-democratie en referendum.

 • Spot: stop publiciteit op televisie en radio.

 • De petitie voor directe democratie.

 • De partijstandpunten van Agalev en de Volksunie met betrekking tot de directe democratie.

 

De Witte Werf - II - 10 - J.V. (Dec. 1997)

 • Vijf lessen uit het Belfort-referendum.

 • Het Belfort-referendum: Tobbackiana.

 • 10 stellingen voor een politiek alternatief.

 • Korte berichten.

 

De Witte Werf - III - 1 - J.V. (Jan. 1998)

 • Kritiek van de politieke partij.

 • Hoe kan met ideeën worden omgegaan in een politieke formatie zonder programma?

 • Agalev en de politieke vernieuwing.

 • Laat de democratie nooit meer zwijgen.

 • Nationale petitie voor directe democratie.

 • Studiedag van het ACW.

 • Directe democratie in Sint-Niklaas.

 • Bijeenkomst in Oostende.

 • Een eigenaardig argument voor het gebruik van quorums bij referenda.

 • Wetsontwerp criminele organisaties nog slechter.

 

De Witte Werf - III - 2/3 - J.V. (Feb. / Maart 1998)

 • VLD: de studiedag van 3 februari 1998.

 • Referendum maakt volk soeverein ('De Standaard' - Jan. 1998).

 • VLD laat de hele regering rechtstreeks verkiezen ('De Morgen' - Feb. 1998).

 • Verhofstadt (2) ('De Morgen' - Feb. 1998).

 • Agalev: groene lakens voor de 21ste eeuw.

 • Directe democratie in Baden-Württemberg en andere Duitse deelstaten: ervaringen en lessen.

 • Directe democratie in Oregon: het euthanasievraagstuk.

 • Hoe brengen we de politici ertoe om uit te voeren wat wij willen?

 • Korte berichten.

 

De Witte Werf - III - 4 - J.V. (April 1998)

 • Hamburg: een eerste succes.

 • Toch grenzen aan het referendum? De VLD en het koningshuis.

 • Verhofstadt spreekt in Antwerpen.

 • Eurotopia transnationaal.

 • Burgerdemocratie in Sint-Niklaas ('De Morgen' - Maart 1998).

 

De Witte Werf - III - 5 - J.V. (Mei 1998)

 • Actie sneeuwbal begint.

 • Het referendum in Sint-Niklaas.

 • Congressen van politieke partijen.

 • De Deense staking, of over de voordelen van het referendum op volksinitiatief.

 • De strijd voor het referendum is voorbij.

 • Voor een sterke democratie.

 • Het gemeentelijk referendum, doos van Pandora ('De Morgen' - April 1998).

 • PVDA en CVP: een front?

 • Het ACW over volksraadpleging en referendum.

 • Het belang van Luxemburg.

 • Meerderheid pro - referendum: een nieuwe bevestiging.

 • Korte berichten.

 

De Witte Werf - III - 6/7 - J.V. (Aug. 1998)

 • Enkele lessen uit de referenda te Sint-Niklaas en Boechout.

 • Leren van Gent.

 • Het voorstel van decreet van De Ridder, Stevaert en Sleeckx.

 • De referendums van juni in Zwitserland.

 • De referendums in Californië.

 • Geld en politiek: nieuwe voorstellen voor een oud probleem.

 • Het M.A.I. bedreigt de democratie.

 • Berichten.

 

De Witte Werf - III - 8 - J.V. (Okt. 1998)

 • Hamburg: het volk stemt massaal voor directe democratie, maar de rood - groene politici staan op de rem.

 • Orcamento participativo: een Braziliaans experiment in directe democratie.

 • Berichten.

 • Internationale ontmoeting over directe democratie in Pribam.

 • Verdere initiatieven van 'Mehr demokratie' in Duitsland.

 • Komende referendums in de USA.

 

De Witte Werf - III - 9/10 - J.V. (Dec. 1998)

 • Zwarte dag voor de Gentse democratie.

 • Referenda moet bindend zijn ('De Standaard' - Nov. 1998).

 • Nieuwe wet over volksraadpleging is miskleun.

 • Texas: ruime meerderheid voor directe democratie.

 • Washington: verhoging van het minimumloon per referendum.

 • Een nieuwe stap naar de legalisatie van marihuana.

 • De referendums in Californië: paardevlees eten kan niet meer!

 • Arizona en Massachussets: overwinning van de clean money campaign reform.

 • Arizona: de strijd voor echte directe democratie gaat voort.

 • Schaf de tent af ('De Morgen' - Dec. 1998).

 • Machteloze kiezer ('De Standaard' - Dec. 1998).

 • Zwitserland: voorstel tot totale liberalisering van drugs verworpen.

 • Duitsland: de politieke klasse in het offensief tegen het volk.

 

De Witte Werf - IV - 1/2 - J.V. (Maart 1999)

 • 12 Januari 1999: een belangrijke juridische overwinning voor de directe democratie in de USA.

 • Gent: actiecomité roept om op ongeldig te stemmen.

 • Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen.

 • Verlies voor de Groenen in Hessen.

 • Dehaene slaat weer toe.

 • Vlaams Blok voorstander voor het referendum.

 • Directe democratie kan leiden tot heerschappij van het gepeupel.

 • Democratie zonder politiek.

 • Diverse berichten.

 

De Witte Werf - IV - 3 - J.V. (April 1999)

 • Autopsie van een volksinitiatief in Gent.

 • Naar een nieuw referendummodel voor Vlaanderen ('De Morgen' - Maart 1999).

 • Het paternalisme van de Gentse politieke klasse.

 • Boekbesprekingen.

 • Het Nederlands Bijlmerschandaal: door recente wet gaat België dezelfde richting uit.

 • Geld en referendums.

 • Directe democratie in Minnesota.

 • Een blik in de Zwitserse pijplijn.

 • Van Peel spreekt.

 • Voetbal is in Zulte populairder dan een referendum ('De Morgen' - Maart 1999).

 

De Witte Werf - IV - 4/5 - J.V. (Juni 1999)

 • Correctief referendum in Nederland geblokkeerd.

 • Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum.

 • België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt.

 • Gent houdt referendum over schoolmelk  ('De Morgen' - Mei 1999).

 • Slag in het water ('Passe-Partout' - April 1999).

 • Inspraak ('Passe-Partout' - April 1999).

 • Bevraging ('Passe-Partout' - April 1999).

 • Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand.

 • Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?

 • Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen.

 • Democratie en economie.

 • Update: de huidige partijstandpunten.

 

De Witte Werf - IV - 6/7 - J.V. (Aug. 1999)

 • Een historische kans.

 • Het congres van het IRI: enkele verslagen.

 • Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau.

 • Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie.

 • Beieren: voldoende handtekeningen.

 • Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt.

 • Oregon: een offensief van het parlement tegen het referendum op burgerinitiatief.

 • Nogmaals: directe democratie en belastingfraude.

 • Belangrijke studie over naïef cynisme.

 • Het nieuwste argument tegen directe democratie.

 • Referendum van Ittre.
De Witte Werf - IV - 8 - J.V. (Okt. 1999)

 • Een anti - democratische mythe.

 • Een referendum met verstrekkende gevolgen ('De Morgen' - Okt. 1999).

 • Paars en paars is twee - waar gaat de SP naartoe?

 • Nederlandse toestanden deel II.

 • Denver (Colorado): aanval tegen burgerreferendum.

 • New Jersey: initiatief voor de invoering van het volksreferendum.

 • Italië: deelnamedrempels en de maffia.

 • Verpletterende meerderheid voor de invoering van de directe democratie in Texas.

 • Beieren: het grondwettelijke hof tegen de directe democratie.

 • Het zogenaamd politiek cynisme.

 • Referendum geëist tegen Fleurus.

 

De Witte Werf - IV - 9 - J.V. (Nov. 1999)

 • Schleswig - Holstein: de politieke dictatuur.

 • Mark Eyskens over het referendum.

 • Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan.

 • Blok wil referendum ('De Standaard' - Okt. 1999).

 • Adviserend referendum lijmt Nederlandse coalitie ('Financieel Economische Tijd' - Juni 1999).

 • De novemberreferenda in de USA.

 • Directe democratie in Venezuela.

 

De Witte Werf - IV - 10 - J.V. (Dec. 1999)

 • Directe democratie en de doodstraf.

 • Vrije meningsuiting.

 • Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum.

 • Californië: volksinitiatief over elektronisch stemmen.

 • Is Europa te democratisch?

 • Philadelphia II.

 • Berichten uit het noorden.

 • Duitse toestanden.

 

De Witte Werf - V - 1/2 - J.V. (Maart 2000)

 • Welke democratie?

 • De politieke correctheid van Ludo Dierickx.

 • Commissie politieke vernieuwing.

 • Enige dubbelzinnigheid bij Reginald Moreels.

 • Wir sind das volk ('Humo' - Feb. 2000).

 • Politik ohne die da oben ('Humo' - Feb. 2000).

 • Zwitserse campagne tegen EU versterkt ('De Standaard' - Feb. 2000).

 • De komende federale referenda in Zwitserland.

 • Europees netwerk voor directe democratie.

 • Conferentie in Boedapest en overleg in Rome .

 

De Witte Werf - V - 3/4 - J.V. (April 2000)

 • Het ultieme mysterie schuilt in de ratio.

 • Verhofstadt en de paarse democratie.

 • Documenten van de verlichting (I): het plakkaat van verlatinge.

 • Republikeins genootschap.

 • Handtekeningenactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk.

 • De referenda in Californië: 7 maart 2000.

 • De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota.

De Witte Werf - V - 5 - J.V. (Mei 2000)

 • De democratie invoeren in ons land.

 • Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend.

 • Het referendum en de Belgische grondwet.

 • USA: een stille belastingsrevolutie?

 • USA: directe democratie en landconservatie.

 • 21 Mei: referenda in Zwitserland en Italië.

 • Documenten van de verlichting (II): de 'Magna carta' (1215) en de Engelse 'Bill of rights' (1689).

 • Eyskens, Haider en de anderen.

 • Directe democratie nog niet voor morgen ('De Morgen' - April 2000).

 • Commissie politieke vernieuwing kiest professoren ('De Standaard' - April 2000).

 • Over hobbelbaan naar referendum ('De Standaard' - Mei 2000).

 • SP koppelt referendum aan stemplicht ('Het Nieuwsblad' - Mei 2000).

 • SP doet aan sabotage ('Het Nieuwsblad' - Mei 2000).

 

De Witte Werf - V - 6/7 - J.V. (Sept. 2000)

 • Meer democratie! Meer vrijheid van spreken!

 • Een vorm van censuur ('De Standaard' - Aug. 2000).

 • Nieuw referendum in Gent?

 • Nieuws uit Nederland.

 • Democratie en economie.

 • Vlaams Blok en gratis openbaar vervoer in Gent.

 • Beieren: zware tegenslagen voor directe democratie.

 • Nieuws uit de USA.

 • Wat is politieke correctheid?

 • Britse Eurosceptici steunen anti-euro referendumcomite Denemarken.

 • Duitse spelling.

 • Nadert de invoering van het referendum in Duitsland?

 • NPC-commissie tast verkiezing burgemeester af ('De Morgen' - Juli 2000).

 • Grondwet sluit elk volksinitiatief uit ('De Morgen' - Juni 2000).

 • Parlement betrekt burger in debat via net ('De Standaard' - Aug. 2000).

 • Copernicus-bevraging ('De Standaard' - Juli 2000).

 • Gentenaar eist referendum over districten ('De Standaard' - Aug. 2000).

 • Oostenrijkers niet wilt voor referendum ('De Standaard' - Juli 2000).

 • Referendums in Frankrijk en Oostenrijk.

 • Het offensief tegen het vrije woord.

 • Is onze vrijheid vanzelfsprekend?

 • Enkele elementaire bemerkingen bij het recht op vrije meningsuiting.

 

De Witte Werf - V - 8 - J.V. (Okt. 2000)

 • De discussie over het Europees referendum.

 • Enige effecten van directe democratie.

 • Denemarken: industrie financierde heimelijk 'ja tegen euro' campagne.

 • Oregon: negatieve gerechtelijke uitspraak voor volksinitiatieven.

 • Braziliaanse Kerk ontdekt het referendum.

 • Zwitserse stembusgang van 24 september.

 • 80% van de Nederlanders pro referendum.

 • Verslag 58e algemene vergadering (24 Aug. 2000).

 • Grotere EU moet een zaak van de burgers zijn ('NRC Handelsblad' - Sept. 2000).

 • Michel wijst referendum over EU - uitbreiding af ('De Standaard' - Sept. 2000).

 • Benschop over referendum EU ('NRC webpagina's' - Sept. 2000).

 • Duitse politici verdeeld over EU referendum ('De Standaard' - Sept. 2000).

 • Flater opent discussie over Duits referendum ('De Standaard' - Sept. 2000).

 • Schröder overweegt referenda in Duitse grondwet op te nemen ('De Morgen' - Sept. 2000).

 • Nederland is al decennia 'malle eppie' van Europa ('Het Parool' - Sept. 2000).

 

De Witte Werf - V - 9/10 - J.V. (Dec. 2000)

 • Is directe democratie verworven?

 • Directe democratie is verworven ('De Standaard' - Nov. 2000).

 • La population peut - elle être consultée sans tabous? ('Le Soir' - Dec. 2000).

 • Communautair referendum best denkbaar ('De Standaard' - Nov. 2000).

 • Gentenaars kunnen op 8 oktober ook voor derde volksraadpleging kiezen ('De Morgen' - Sept. 2000).

 • Gent: de gemeentelijke volksraadpleging over districtsbesturen komt er aan.

 • Handtekeningen verzamelen tegen 60 per uur ('De Morgen' - Okt. 2000).

 • Directe democratie: Zwitsers exportproduct? (Verlag Franz Vahlen - 1999)

 • Radicaal federalisme. (Bruno S. Frey en Reiner Eichenberger - 1999)

 • Interview met Bruno Frey.

 • Interview met Noam Chomsky.

 • En als we nu eens democratie probeerden?

 • De autoritaire aap komt uit de mouw.

 • Dedecker vraagt referendum over migrantenstemrecht ('De Morgen' - Nov. 2000).

 • Het referendum op volksinitiatief in België en Nederland: een rechtsvergelijkende studie.

 • Flater opent discussie over Duits referendum ('De Standaard' - Sept. 2000).

 • Schröder overweegt referenda in Duitse grondwet op te nemen ('De Morgen' - Sept. 2000).

 • Thuringen: 381.405 handtekeningen voor een beter referendum.

 • Californië en Michigan: voucher initiatieven sneuvelen.

 • De anti - fascistische strijd gaat verder.

 

De Witte Werf - VI - 1/2 - J.V. (Jan. 2001)

 • Euthanasie - volksraadpleging moet kunnen.

 • Het volksreferendum: sluitstuk van de democratie.

 • De komende regering der illuminaten.

 • Referenda geen goede zaak voor minderheden ('De Standaard' - Jan. 2001).

 • Christen - democraten vragen referendum over euthanasie ('De Standaard' - Jan. 2001).

 • De volgende stap is zeker de zelfmoordpil ('De Morgen' - Jan. 2001).

 • En wat als antwoord op euthanasie - referendum neen is ('De Standaard' - Jan. 2001).

 • Euthanasie - referendum ('De Standaard' - Jan. 2001).

 • Volksraadplegingen zijn oppositiemiddel ('De Morgen' - Jan. 2001).

 • CVP en PSC halen zwaarste geschut boven tegen euthanasie ('De Morgen' - Jan. 2001).

 • Heet van de tong ('De Morgen' - Jan. 2001).

 • CVP en PSC vragen een volksraadpleging voor euthanasie  ('GvA' - Jan. 2001).

 • Vraagstelling bepaalt referendum ('De Standaard' - Jan. 2001).

 • CVP wilde in november geen volksraadpleging en nu weer wel ('De Morgen' - Jan. 2001).

 • De reëel bestaande particratie.

 • Diverse berichten.

 

De Witte Werf - VI - 3/5 - J.V. (Juli 2001)

 • De strijd om de woorden.

 • Hoe democratisch zijn de partijen?

 • Het probleem van de vraagstelling.

 • Joden en vrijmetselaars.

 • Directe democratie is nog niet voor direct ('De Morgen' - Maart 2001).

 • Directe democratie is niet voor direct ('De Standaard' - Maart 2001).

 • Dedecker vraagt referendum over migrantenstemrecht ('De Morgen' - Nov. 2000).

 • Ongerust over Vlaamse plannen ('De Standaard' - Mei 2001).

 • Ook Ieper wil referendum ('De Standaard' - Mei 2001).

 • Oppositie Rode noemt beslissing onwettig ('De Standaard' - Mei 2001).

 • Van Grembergen schorst maandag volksraadplegingen ('De Standaard' - Mei 2001).

 • VLD moet weer ideologisch debat voeren, zegt Daems ('De Standaard' - Maart 2001).

 • Mississippi houdt racistische vlag ('De Standaard' - Apr. 2001).

 • Consulter le peuple via un référendum constituant ('Forum' - Feb. 2001).

 • Iers referendum toont waar het bij uitbreiding echt om draait: de kostprijs ('De Standaard' - Juni 2001).

 • Slovenen stemmen over vaderloze proefbuisbaby's ('De Standaard' - Juni 2001).

 • Mechelse wijk kiest in referendum voor status quo ('De Standaard' - Juni 2001).

 • Jacht op Vlaams Blok treft CVP ('De Standaard' - Juli 2001).

 • De oprukkende afbraak van de burgerlijke vrijheden.

 • Het totalitaire denken van Prof. Vermeersch.

 • Belastingsaftrek in plaats van schoolbon?

 • Het Iers referendum en zijn naweeën.

 • Diverse berichten.

 

De Witte Werf - VI - 6/8 - J.V. (Dec. 2001)

 • Geloof in de mens.

 • Enkele bedenkingen over democratie in België en in Europa.

 • Direct - democratische besluitvormingsmogelijkheden in Italië.

 • Bedenkingen bij de conferentie in Durban.

 • Homo of gehandicapten weigeren verboden, maar niet strafbaar ('De Standaard' - Dec. 2001).

 • Vlaamse volksraadpleging kan rond zijn voor lente ('De Standaard' - Okt. 2001).

 • Van Grembergen achter Vlaamse volksraadpleging ('De Standaard' - Nov. 2001).

 • Parlementaire democratie is mythe ('De Standaard' - Sept. 2001).

 • Vlaams Blok  schrijft grondwet voor Vlaanderen ('De Standaard' - Dec. 2001).

 • Voor Zwitsers blijft EU te ver en ondoorzichtig ('De Standaard' - Dec. 2001).

 • Referendum over lokale besturen lijkt nu niet meer tegen te houden ('Het Laatste Nieuws' - Apr. 2001).

 • Twee referenda maken het bestuur zenuwachtig ('Het Laatste Nieuws' - Maart 2001).

 • Referendum districtsraden onzeker ('De Gentenaar' - Sept. 2001).

 • Volksraadpleging districtsraden ten vroegste in 2003 ('De Gentenaar' - Nov. 2001).

 • Gent denkt na over zin en onzin districtsbesturen ('De Morgen' - Nov. 2001).

 • Nog te weinig handtekeningen voor referendum over districten ('Het Laatste Nieuws' - Nov. 2001).

 • Gentenaars willen referendum over districtsbesturen ('Metro' - Nov. 2001).

 • Americans favor the citizen initiative (Mei 2001).

 • Issue referendum reveals mix of liberal and conservative views in America today ('The Gallup Organization' - Nov. 2000).

 • Drole de guerre (1).

 • Diverse berichten.

 

De Witte Werf - VII - 1 - J.V. (Jan.-Maart 2002)

 

 • De pseudo-progressieve aanval op het burgerschap.

 • Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?

 • Di Rupo en de directe democratie.

 • De noodzaak van geheime stemming.

 • Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten.

 • Europa, Jahweh en het migrantenstemrecht.

 • Laat het volk beslissen ('Eigen volk eerst' krant - Feb.2002).

 • Het manifest van de burger (Uitgever Ward Beysen - Feb.2002).

 • Het parool (John Jansen van Galen - Dec.2001).

 • Discriminatie op arbeidsmarkt voortaan bestraft ('De Morgen' - Maart 2002).

 • Zwitserland 16de EU-lidstaat in 2004?

 • Heilig berghutje gesloopt.

 • De belangrijkste volksraadpleging in de geschiedenis ('Het Laatste Nieuws' - Maart 2002).

 • Beknopte handleiding voor de direct - democratische burger.

 • Seborga: we the people.

 • Drole de guerre (4).

 • Diverse berichten.