Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?

Belga

Belangrijke infrastructuurprojecten moeten duidelijk gefaseerd worden. Na een verkenningsfase met ruime inspraak moet de politiek een beslissing nemen. Het zou niet meer mogen dat die keuze nadien nog door de burger wordt aangevochten. Op die manier kan vermeden worden dat men na jaren van voorbereidend werk opnieuw van nul moet beginnen.

Dat is een van de opvallendst adviezen die kunnen gedestilleerd worden uit de rapporten van twee commissies die de afgelopen maanden bestudeerd hebben hoe de vergunningsprocedures voor grote openbare werken beter kunnen verlopen.

impasse

Die denkoefening is er natuurlijk gekomen door de ervaringen met projecten zoals de Antwerpse Oosterweelverbinding, waar de volksraadpleging is uitgedraaid op een totale impasse. Ook in andere dossiers bleek dat er vaak vele jaren verlopen tussen de eerste aanzet en de realisering van het project.

De gemiddelde doorlooptijd van een belangrijk infrastructuurproject in Vlaanderen bedraagt 10 tot 15 jaar. De Vlaamse regering heeft als ambitie die doorlooptijd te halveren

Twee commissies moesten daarom op zoek gaan naar snellere en efficiëntere procedures, die toch de democratische basisregels respecteren. De eerste was een expertencommissie, die geleid werd door de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. Daarnaast was er een commissie van Vlaamse parlementsleden, met Johan Sauwens (CD&V) als voorzitter.

Verkenning

Samen bezorgden die commissies 123 aanbevelingen aan de Vlaamse regering. Beide commissies komen grotendeels tot dezelfde conclusies. Ze pleiten voor een gefaseerde aanpak die start met een brede verkenningsfase. In die fase is er ruimte voor inspraak. De verkenningsfase wordt afgesloten met een politieke beslissing.

Voor de commissie-Berx is die verkenningsfase ook het enige mogelijke moment voor een volksraadpleging of voor het opstarten van een juridische procedure. 'Zodra de werken in uitvoering zijn, is het daarvoor te laat. Als er dan toch nog een juridische procedure wordt opgestart, mag die enkel aanleiding geven tot een schadevergoeding of een milderende maatregel. Het kan niet dat het totale plan opnieuw in ter discussie gesteld wordt', besluit Berx.

De Vlaamse werkgeverskoepel Voka en de zelfstandigenorganisatie Unizo reageerden al tevreden op de aanbevelingen.

© 2010 Mediafin