Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Onderwijsvernieuwing en Democratie

 

 

Congres 23 november 2009, Instituut voor Democratisch Leren, Soest

Het Instituut voor Democratisch Leren (IDL) organiseert op 23 november het congres met de titel 'Onderwijsvernieuwing en Democratie'.

Binnen het IDL wordt het uitgangspunt gehanteerd dat een school primair wordt vormgegeven door leerkrachten, leerlingen en ouders. Het gesprek dat zíj met elkaar voeren heeft als uitkomst de inrichting van de school. Het ontbreken van deze dialoog is volgens het IDL één van de fundamentele oorzaken waarom onderwijsvernieuwing de afgelopen decennia niet het gewenste resultaat heeft gehad. Willen we onderwijsvernieuwing laten slagen, dan zullen we het gesprek over de inrichting van onze scholen weer samen moeten durven oppakken.

 

 

Dit congres is bedoeld voor:
Leerkrachten, leerlingen, ouders, schoolleiders, schoolbestuurders, studenten, overheden en elke andere onderwijsvernieuwer met goede ideeën, maar die de wijsheid (nog) niet in pacht heeft.

Het IDL zorgt voor een inspirerend en interactief programma, zodat de uitwisseling van ideeën daadwerkelijk op gang komt en hopelijk omgezet kan worden in concrete actie.

Om de eerste inspiratie op te doen heeft het IDL sprekers vanuit heel verschillende invalshoeken uitgenodigd. Van daaruit gaan sprekers en deelnemers interactief aan de slag. Deze dag zal worden afgesloten met een bezoek aan Democratische School de Ruimte in Soest. Het IDL biedt de mogelijkheid om dinsdag 24 november met medewerking van Yaacov Hecht en het IDL uw vernieuwings-idee samen concreet uit te werken.

Sprekers:

Yaacov Hecht
Oprichter van de eerste democratische school in Israël en directeur van The Institute for Democratic Education (http://cmemailer.calanza.com/mail/3a12994c-146f-4a2a-9f88-b04320bfff5a.htm), de drijvende kracht achter de uitrol van democratisch onderwijs in Israël – inmiddels 25 scholen door heel Israël, democratiserings-projecten in 200 reguliere scholen en een eigen HBO-opleiding voor aankomende leerkrachten met 300 studenten. Vanuit het Institute wordt ook gewerkt aan het creëren van de lerende stad, met het achterliggende idee: “It takes a village to raise a child”.

Meer informatie (http://cmemailer.calanza.com/mail/2da381de-7746-4be4-a389-ee6b059b65d5.htm)

Henk Lamers
Verbonden aan Microsoft Onderwijs / Partners in Learning werkt Henk Lamers aan onderwijsvernieuwing waarbij ICT een faciliterende rol speelt. Hij werkt vanuit de stelling dat ‘de toekomst ligt in gepersonaliseerd leren waarbij de leerling steeds meer zijn eigen leerweg bepaalt.’

Meer informatie (http://cmemailer.calanza.com/mail/1cc89073-25ae-4a6d-8336-a90061bda112.htm)

Henk Ritzen
Henk Ritzen is sinds 2008 verbonden als lector aan de Hogeschool Edith Stein (http://cmemailer.calanza.com/mail/7deffbd7-8c3f-4dba-bc51-31575ae31840.htm). Zijn expertisegebied ligt in organiseren en onderzoeken van samenwerkingsverbanden binnen en buiten het onderwijs met als doel het voorkomen van onnodig schooluitval.

Meer informatie (http://cmemailer.calanza.com/mail/be97d62d-735f-4f87-a1d9-6047314e2ac5.htm)

Gerdt Kernkamp
Gerdt Kernkamp is oprichter van het Instituut voor Democratisch Leren (http://cmemailer.calanza.com/mail/da97009a-c089-44ba-8b96-1cd434d6caf9.htm). De idealen van de maakbare samenleving zijn vrijwel overal losgelaten behalve in onderwijsland. Als voorzitter van het bestuur van Democratische school De Ruimte Soest zal hij vertellen hoe we de verantwoordelijkheid over onze scholen weer zelf ter hand kunnen nemen.

Meer informatie (http://cmemailer.calanza.com/mail/da97009a-c089-44ba-8b96-1cd434d6caf9.htm)


Meer informatie en aanmelden:
Op onze website vindt u meer en actuele informatie over het congres. Hier kunt u ook al actief meepraten over de congres-onderwerpen en onderzoeken hoe u uw doel kunt bereiken. Tevens kunt u zich hier ook aanmelden voor het congres. De kosten voor deelname bedragen 195,- EUR. U kunt uw betaling tijdens de registratie in orde maken.

Het congres zal plaatsvinden bij Instituut voor Democratisch leren aan de Insingerstraat 49 te Soest.

Wij zien u graag op maandag 23 november!

Met vriendelijke groet,

Gerdt Kernkamp en Baudy Wiechers