Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Burgemeester wil geen referendum

Aalsters burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) vindt het onverstandig om de bouw van een gevangenis op Aalsters grondgebied te laten afhangen van een referendum. "Het is een federaal project en dan is de goedkeuring via een referendum niet nodig", zegt Uyttersprot. De burgemeester belooft wel dat de Aalstenaars zeker hun mening zullen mogen geven tijdens inspraakvergaderingen.
 
De kans dat er in Aalst een gevangenis komt, stijgt met de dag. De bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde blijft geblokkeerd door de acties van een lokaal buurtcomité. Daarom werden ook andere steden in de regio aangesproken om zich kandidaat te stellen. Een gevangenis voor 440 personen in Aalst lijkt dus niet ondenkbaar. Omdat het om een project met een grote impact op de stad gaat, pleitten schepenen Stylemans (Open Vld) en Casaer (sp.a) voor een referendum. Maar daar is burgemeester Uyttersprot niet voor te vinden. Al vindt ze ook dat de Aalstenaars wel inspraak moeten hebben. "Het is een project van de federale regering en die heeft de goedkeuring via een referendum niet nodig om de gevangenis te bouwen", zegt ze. "Maar er zullen inspraakvergaderingen worden georganiseerd", aldus de burgemeester.

Extra politie

Het stadsbestuur heeft de stadsdiensten laten onderzoeken waar er eventueel problemen zouden kunnen ontstaan bij de inplanting van een gevangenis. Die bemerkingen werden samengevat in een brief en naar minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gestuurd.

De politiedienst merkte op dat de gevangenis bijkomende werklast zal meebrengen voor het politiekorps. Er zal rekening gehouden moeten worden met eventuele stakingen van de cipiers en overbrenging van de gevangenen. Samen zouden er tien extra politiemensen moeten bij komen. Er wordt nu onderzocht of de federale overheid zal tussenkomen in de personeelskosten. De dienst Mobiliteit meldde dat er geen grote verkeersproblemen worden verwacht door de inplanting van de gevangenis. De afwerking van de N41 zal een rol spelen, maar dat is in handen van de Vlaamse overheid.

Ook de dienst Leefmilieu had enkele opmerkingen. De locatie van de gevangenis ligt voor een deel in de groene bufferzone rondom natuurgebied Hogedonk, dat in december officieel als natuurreservaat werd erkend. "De gevangenis zal omringd zijn door waardevol natuurgebied. We vragen dat er bij de bouw van de gevangenis daarmee rekening wordt gehouden", zegt schepen van Leefmilieu Johan Stylemans. "We hebben nooit 'neen' gezegd tegen een gevangenis in Aalst maar we willen ook niet dat dergelijk project door het strot van de Aalstenaar wordt geduwd", voegt hij eraan toe.
 
 
Bron: Rutger Lievens - Het Laatste Nieuws - 20 mei 2009.