Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels november 2017

 

 

Opgelet met plebiscieten
Een plebisciet is een referendum dat georganiseerd wordt door de overheid. Democratie.nu staat helemaal niet achter plebiscieten omdat dit soort referenda als het ware van bovenaf wordt opgedrongen aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste uitkomst. Het woord 'plebisciet ' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank. Het roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes.Plebiscieten worden gewoonlijk ingezet bij gevoelige of omstreden kwesties: de machthebber zoekt naar een uitweg bij een beleidsimpasse. Deze nepreferenda worden door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en/of met een zodanige vraagstelling dat de gewenste uitkomst veelal wordt bereikt. Mocht - in weerwil van deze manipulatie - de volksstemming toch niet naar het vooropgestelde resultaat leiden, kan de overheid het resultaat van het plebisciet alsnog negeren Democratie.nu staat helemaal niet achter plebiscieten omdat dit soort referenda als het ware van bovenaf wordt opgedrongen aan de bevolking. Hierbij bestaat het risico dat de overheid aanstuurt op een door de organisatoren gewenste uitkomst. Het woord 'plebisciet ' heeft daarom voor voorstanders van het referendum een negatieve klank. Het roept associaties op met manipulatief gedrag van dictatoriale regimes. Plebiscieten worden gewoonlijk ingezet bij gevoelige of omstreden kwesties: de machthebber zoekt naar een uitweg bij een beleidsimpasse. Deze nepreferenda worden door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en/of met een zodanige vraagstelling dat de gewenste uitkomst veelal wordt bereikt. Mocht - in weerwil van deze manipulatie - de volksstemming toch niet naar het vooropgestelde resultaat leiden, kan de overheid het resultaat van het plebisciet alsnog negeren. 

Hoe de angst voor het volk van Rutte III rechts in de kaart speelt
Het nieuwe kabinet is hard op weg de kloof tussen de Boze Burger en de politiek te vergroten. Het dedain voor het referendum en de wijze waarop de fractieleiders van de coalitiepartijen de uitspraken van collega Buma gladstrijken beloven weinig goeds.
hpdetijd.nl 1 november 2017

Voorkomt de ‘sleepwet’ aanslagen? En zeven andere vragen
Het is definitief: Nederland gaat opnieuw naar de stembus voor een raadgevend referendum over de nieuwe wet voor de geheime diensten AIVD en de militaire MIVD. Acht vragen en antwoorden over wat vermoedelijk de laatste nationale raadgevende volksraadpleging is.
nrc.nl 1 november 2017

Referendum bestuurlijke toekomst Weesp ineens zeer onzeker 
Het Comité Zelfstandig Weesp zet de aanvraag voor het referendum over de toekomst van Weesp zeer waarschijnlijk niet door. "We hebben er uren over vergaderd en we voelen ons vreselijk bezwaard. Maar we zijn gekke Henkie niet", zegt Gjalt Zondergeld namens het comité.
weespernieuws.nl 1 november 2017

Nederland krijgt referendum over aftapwet
Op 21 maart 2018 komt een referendum rond de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die vaak de aftapwet wordt genoemd. Voldoende Nederlanders stuurden een verzoek naar de Nederlandse Kiesraad om het referendum mogelijk te maken. Zelfs wanneer voldoende mensen zich negatief uitlaten over de aftapwet, kan de Nederlandse Overheid kiezen om de wet toch door te voeren.
techpulse.be 2 november 2017

Catalanen op vakantie
Toen stonden ze daar te juichen, met de tranen in de ogen. Het was vrijdagmiddag en het Catalaanse parlement had net de onafhankelijkheid uitgeroepen, gesterkt door de uitslag van het referendum van 1 oktober. Op de pleinen in Barcelona ging het er emotioneel aan toe: eindelijk vrij!
vrt.be 1 november 2017

'U, mijnheer Crombez, gruwt van de gedachte dat Puigdemont politiek asiel verdient. Waarom?'
In een open brief aan Meyrem Almaci en John Crombez vraagt de Vlaamse Volksbeweging zich af waarom het zo ijzig stil blijft ter linkerzijde als het over de Catalaanse kwestie gaat. 'We zijn ervan overtuigd dat de Catalaanse kwestie ook u aangaat.'
knack.be 2 november 2017

Lessen voor het komende referendum en 'niet afschaffen zonder alternatief'
Er komt dus een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de 'aftapwet' genoemd. Mogelijk wordt dat de laatste volksraadpleging want het nieuwe kabinet ziet niets meer in het instrument. Uit het Oekraïne-referendum van vorig jaar - dat niet geheel zonder hobbels verliep - zijn volgens politicoloog Kristof Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen lessen te trekken voor het komende referendum.
nos.nl 1 november 2017

Ook CDA wil uitslag referendum 'serieus nemen'
De christendemocraten steunden gisteravond een voorstel van die strekking.Eerder zei CDA-leider Sybrand Buma nog het referendum niet 'te beschouwen als een echt referendum' en wees hij erop dat het kabinet het raadgevend referendum wil afschaffen.
rtlnieuws.nl 3 november 2017

Verhofstadt over Catalonië: 'Enkel wie EU ten onder wil zien gaan, profiteert van deze schertsvertoning'
Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) geeft zijn mening over het referendum in Catalonië en de nasleep ervan: 'Quasi alle signalen wijzen erop dat een meerderheid van de Catalanen tegen onafhankelijkheid zijn.'
Knack 3 november 2017

Speculaties zijn de nieuwe feiten
Vroeger waren er feiten. Feiten zijn zaken die zeker zijn, en waar gebeurd, zoals men ze rapporteert. Journalisten checkten en dubbelcheckten feiten. Naast feiten waren er meningen. Meningen zijn vrije opinies en gedachten. Gedachten zijn vrij, maar als men meningen uit die iemand kunnen benadelen, kan je op een schadevordering enkel succesvol antwoorden met het verweer dat je mening rust op een correcte feitelijke grondslag. Vandaag moeten we aan de feiten en meningen de rubriek van de speculaties toevoegen. We beleefden de weken van de speculatie, dank zij de berichtgeving over de Bende van Nijvel en de evoluties in Catalonië.
vrt.be 3 november 2017

Repressie hier en elders
Alle vergelijkingen lopen mank, en deze zeker.  Maar wat vandaag gebeurt in Spanje roept toch onwillekeurig herinneringen op aan de naoorlogse repressie bij ons. Ik dacht daar aan toen de Catalaanse minister van Binnenlandse zaken Joaquim Forn woensdagavond arriveerde in het Atocha station van Madrid. De man moest spitsroeden lopen tussen een menigte van woedende Spaansgezinden. “A prisión” riepen ze hem schuimbekkend toe. De dag nadien werden ze door de rechter op hun wenken bediend. Het werd voor Forn een enkele reis naar Madrid.
vrt.be 3 november 2017

"Ja, dit is een politiek proces”: Professor Grondwettelijk Recht Johan Vande Lanotte over Catalonië.
De Catalaanse kwestie beroert de geesten. Uiteraard ook die van een professor Grondwettelijk Recht. Als Vlaming zou ik niet voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen stemmen. Maar mijn bedenkingen staan hier los van. Ik denk dat dit het beste is.
Het Laatste Nieuws 5 november 2017

Niet Puigdemont maar Rajoy schendt Spaanse grondwet
Het referendum was wel grondwettig. De grondwet stelt dat de soevereiniteit bij het volk ligt, maar men is ‘vergeten’ aan dat volk een initiatiefrecht voor de herziening van de grondwet toe te kennen. Dat mag bevreemden. Dat is het argument waarop de Partido Popular voorhoudt dat het Catalaans referendum ongrondwettig zou zijn. Dat referendum wordt voorgesteld als een volksinitiatief tot wijziging van de grondwet. Ook dit argument kan niet worden aangenomen omdat het berust op een maar gedeeltelijke lezing van de Spaanse grondwet.
doorbraak.be 5 november 2017

Hoogleraar Wim Voermans sloopt regeringspartijen vanwege afschaffen referendum
In deel twee van onze analyseer-buitenhof-op-zondag kwam er een geweldig betoog van hoogleraar Wim Voermans over het afschaffen van het referendum. In het programma werd er nog naar hem gegooid dat het referendum juist een middel is voor populisten, maar Voermans pareerde elk mogelijk tegenargument. 
dagelijksestandaard.nl 5 november 2017

Nederland houdt referendum over nieuwe omstreden NSA-wet
De nieuwe wet geeft de overheid veel macht met heel wat achterpoortjes, maar dat is niet naar de zin van de Nederlandse bevolking. Er zijn genoeg handtekeningen verzameld om een referendum te houden.
smartbiz.be 6 november 2017

Weesp krijgt referendum over gemeentefusie na handtekeningenactie
Inwoners van Weesp hebben een referendum afgedwongen over de fusie van Weesp met een andere gemeente. De handtekeningenactie voor het referendum is een initiatief van het Comité Zelfstandig Weesp.
nos.nl 6 november 2017

Catalaanse onafhankelijkheid nu echt van de baan
Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft vandaag de unilaterale Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring geannuleerd, zo heeft een woordvoerster bekendgemaakt. “De onafhankelijkheidsverklaring van 27 oktober is ongeldig en ongrondwettelijk verklaard”, zei de woordvoerster na de zitting.
Het Laatste Nieuws 8 november 2017

Grondwettelijk Hof annuleert Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring
Het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft woensdag de unilaterale Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring geannuleerd. 'De onafhankelijkheidsverklaring van 27 oktober is ongeldig en ongrondwettelijk verklaard', zei de woordvoerster na de zitting. Eerder had het Hof de verklaring al geschorst.
De Tijd 8 november 2017

Meerderheid Australiërs voorstander openstelling homo-huwelijk
In Australië is het referendum per post over de openstelling van het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht afgelopen. De afgelopen weken hebben bijna dertien miljoen hun antwoord opgestuurd. 
gaylive.be 8 november 2017

Amnestie in Catalonië?
Het zal de andere Vlaamse waarnemers op 1 oktober ook wel opgevallen zijn dat veel bijzitters in de stembureaus erg jong waren. In ‘mijn’ stembureau was er een tafel waar de twee verantwoordelijken voor het opnemen van de stemmen amper ouder waren dan achttien. Het waren twee meisjes: de dochter van een bijzitter aan een andere tafel, en een vriendin. Je kon je inderdaad vrijwillig opgeven om bijzitter te zijn. Voor het Spaanse regime zijn de twee meisjes medeplichtig aan een misdrijf. Ze hebben meegewerkt aan een illegaal referendum. Vermoedelijk kan hun ook een inbreuk op de privacywetgeving ten laste worden gelegd. Ze hebben immers zonder enige wettelijke autorisatie identificatiegegevens van burgers opgeladen via een illegale app. Er hangt hun dus een proces boven het hoofd, met risico op een zware sanctie. Een gevangenisstraf allicht niet, al weet je in Spanje nooit.
doorbraak.be 10 november 2017

CD&V dwaalt over Catalonië
De CD&V heeft een duidelijke strategie in de communicatie over Catalonië. ‘Niet Spanje, niet Catalonië, maar de rechtstaat’, dat is de baseline van hun visie. Dat is niet moeilijk te achterhalen. Alles is te vinden in een persoonlijke boodschap van Wouter Beke op de site van de CD&V. Een artikel waarin hij de debatfiches van de partij aaneenplakt en voorziet van commentaar.
doorbraak.be 11 november 2017

Crisis Catalonië: 'Hopen dat Europese Unie snel wakker schiet en zich herinnert wat haar kernwaarden zijn'
'Het pad van het respect voor fundamentele rechten en vrijheden is de enige duurzame weg om het zo al fragiele geloof van de burgers in de EU te kunnen behouden', schrijven Gert Verwilt en Tom Garcia van Vlinks naar aanleiding van de crisis in Barcelona.
Knack 11 november 2017

Catalonië: 10 bedenkingen
Op 20 december 2015 trok Spanje naar de stembus met als resultaat een PP (PartidoPopular)-minderheidskabinet (137 zetels op 350 in de Cortes) en dit vanaf 31 oktober 2016. De Spaanse overheid heeft een loodzware agenda op sociaal-economisch vlak alsook is er de sanering van de begroting. Maar het land staat al maanden in rep en roer over de Catalaanse afscheiding. Op 1 oktober 2017 is er een referendum gehouden over de onafhankelijkheid en daarop heeft het Catalaanse Parlement de republiek uitgeroepen. Madrid heeft dan de regering en het parlement naar huis gestuurd. En nu? Een analyse in tien punten.
doorbraak.be 13 november 2017

Ruim 500 Catalanen betuigen in Brussel steun aan hun regering
In het Brusselse Jubelpark hebben zich ruim 500 Catalanen uit verschillende Europese landen verzameld om hun steun te betuigen aan de afgezette Catalaanse regering en de ministers van die regering die in de gevangenis zitten. 
vrt.be 12 november 2017

Verwarring troef in Iraaks Koerdistan
Een tweetal maanden terug was de Koerdische VUB-onderzoeker Ebubekir Isik nog relatief optimistisch over het onafhankelijkheidsreferendum dat een aantal weken later zou plaatsvinden in Iraaks Koerdistan. Sinds de shock and awe-inname door het Iraakse leger (en sjiitische milities) van de voor Koerden belangrijke stad Kirkuk, is de situatie volledig veranderd. Een paradigmashift op z’n Koerdisch. Of toch niet …
doorbraak.be 14 november 2017

Hoe Rusland zich schaamteloos moeit in de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd
In aanloop naar het referendum over onafhankelijkheid begin oktober zou Rusland geprobeerd hebben om de stemmen voor de afscheiding van Catalonië een duwtje in de rug te geven. Separatistische leiders zijn wel overtuigd dat de resultaten van het referendum niet beïnvloed zijn, maar zowel in Madrid als de Europese Unie hebben ze bewijzen van Russische inmenging. Volgens Javier Lesaca van de George Washington University deden ze dat door op de sociale media berichten te verspreiden die de onafhankelijkheid in de verf zetten.
newsmonkey.be 14 november 2017

Spaanse ministers: Rusland wakkerde Catalaans onafhankelijkheidsstreven aan: "Europese regeringen maken zich zorgen over Russisch nepnieuws."
Bij de regeringen in Europa groeit de zorg dat Rusland probeert met desinformatie het politieke proces in hun open democratieën te beïnvloeden. Dat bleek maandag op een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. De Spaanse ministers betichtten de Russen ervan tweedracht te willen zaaien in Europa.
De Morgen 14 november 2017

Australiërs zeggen ‘ja’ tegen homohuwelijk, feest barst los
In Australië heeft het volk met een grote meerderheid ‘ja’ gestemd voor het homohuwelijk, in een lang uitgesponnen referendum. Terwijl het ja-kamp feestviert, heeft de premier beloofd nog voor Kerstmis werk te maken van de nieuwe wet.
Het Nieuwsblad 15 november 2017

'Het referendum in Catalonië kan je niet vergelijken met de situatie in Linkebeek'
'Personen die zich weigeren aan te passen aan een nieuwe taalomgeving, zet je niet op dezelfde lijn als een volk dat al eeuwenlang streeft naar meer autonomie en daarvoor bovendien politiek vervolgd wordt', schrijft Willy Segers, Vlaams parlementslid voor N-VA.
Knack 16 november 2017

Koerdisch referendum over onafhankelijkheid was ongrondwettelijk, aldus Irak
In Irak heeft het Hooggerechtshof het recente referendum over de onafhankelijkheid van Iraaks-Koerdistan strijdig met de grondwet verklaard. Dat kan de crisis ontmijnen.
vrt.be 20 november 2017

Alle ‘Catalaanse zaken’ bij één rechter
Bijna alle rechtszaken tegen Catalaanse separatisten in verband met de onafhankelijkheidsverklaring – en dus ook die tegen ex-minister-president Carles Puigdemont – worden overgeheveld naar het Spaanse Hoog­gerrechtshof.
De Standaard 25 november 2017

Bewezen: brexit kwam er door vrees voor immigranten
Angst voor immigranten en vreemdelingen hing samen met steun voor de brexit, zo tonen twee internationale studies aan. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat psychologische aanwijzingen van xenofobie sterk verbonden waren met stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie en steun voor de uitkomst van het referendum. Bovendien blijkt dat verband overeind te blijven voor alle leeftijdsgroepen, voor mannen en vrouwen en ongeacht de opleidingsgraad.
Het Laatste Nieuws 28 november 2017

Boliviaanse president Evo Morales mag zich kandidaat stellen voor vierde mandaat
In Bolivia heeft het Grondwettelijk hof dinsdag de weg vrijgemaakt voor een vierde ambtstermijn voor president Evo Morales. Nochtans hadden de Bolivianen zich in een referendum begin vorig jaar daartegen gekant.
vrt.be 29 november 2017

Ondergang van het referendum in Europa?
Op donderdag 16 november organiseerde de Universiteit Antwerpen een Current Affairs Debate met als titel: The Rise and Fall of Referendums in Europe (and Beyond): The Law and Politics of Secession and Self-determination (De opkomst en ondergang van referenda in Europa [en daarbuiten]: de wet en het beleid omtrent afscheiding en zelfbeschikking). Aanleiding was de Catalaanse afscheidingscrisis en, meer algemeen, de recente afscheidingsreferenda op de Krim (2014, ja), in Schotland (2014, nee), in het Verenigd Koninkrijk (uit de EU, de zogenaamde Brexit, ja), in Iraaks Koerdistan (ja) en, inderdaad, in Catalonië (ja). Tel er, in dezelfde sfeer, tevens de referenda voor meer zelfbestuur in de Noord-Italiaanse gewesten Lombardije (2017, ja) en Veneto (2017, ja) bij.
doorbraak.be 30 november 2017

Turkse oppositiepartij wilde referendum van Erdogan laten vernietigen maar vangt bot
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verwerpt de vraag van de grootste Turkse oppositiepartij om het resultaat van het referendum dat president Recep Tayyip Erdogan meer macht gaf te vernietigen. De klacht is onontvankelijk, aldus het hof.
Het Laatste Nieuws 30 november 2017