Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

participatiecongres

 

In september 2017 plannen Democratie.Nu, WeCitizens en De Wakkere Burger een participatiecongres naar aanleiding van de Internationale Dag van de Democratie (op 15/9) en mede naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Wij bespreken momenteel of het een tweetalig evenement (met locatie in Brussel), dan wel een Nederlandstalig evenement wordt (dan wordt het een locatie in Gent, bij voorkeur in de aula van de Gentse universiteit).

Wilt u bijdragen aan dit event?

Helpende handjes zijn welkom!

Of kent u mensen die ons hierbij kunnen helpen?

Zoals bijvoorbeeld een universitair die de directe democratie en participatie mee helpt boosten, medewerkers uit het participatieveld, een geschikte locatie voor het evenement, etc.

 

Waarom een participatie-congres?

Via het participatiecongres willen de organisatoren het versnipperde participatieveld bij elkaar brengen, zodat het principe van participatie sterker doorweegt op het politieke beleid. Samen Sterk!

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen wij een algemeen beeld schetsen van de wil tot burgerparticipatie, zodat de burger zijn stem uitbrengt met kennis van zaken.

We belichten er ook verschillende innovatieve participatietechnieken.

We werken bovendien sensibiliserend: ‘participatie’ en ‘inspraak’ zijn in, maar in de praktijk kunnen ze ook nefaste gevolgen met zich meebrengen, indien niet volgens de regels van goed vakmanschap uitgevoerd.

Kortom: via het participatie-event versterken we de lokale democratie en moedigen we bottom-up-participatie aan, met als einddoel: democratische vernieuwing! 

Participatie-volksvertegenwoordiger Willem- Frederik Schiltz en Groen-volksvertegenwoordiger Wouter van Besien ondersteunen dit initiatief.

 

Wordt vervolgd!