Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Het minicongres van democratie op 18 februari 2017

 

Op 18 februari vond in Gent ons allereerste minicongres plaats. Dit was voor Democratie.nu een gelegenheid om onze visies (summier) weer te geven, maar ook om kennis te maken met ons publiek en om in interactie te gaan met onze medeburgers.Waar er eerst geduldig werd geluisterd naar onze uiteenlopende presentaties, groeide in het publiek algauw de nood tot discussie. Er kwamen opmerkingen over de actua, verhelderingen van concepten alsook enkele prangende kwesties die zeker het uitdiepen waard zijn.  Met een vijftigtal mensen in de zaal was er aan participatie geen gebrek. Dit spoort ons aan tot een vervolg.

We zijn blij dat we van een goed aantal deelnemers positieve feedback kregen. Wij zijn ook blij dat we ons hebben kunnen tonen als een groep die durft verschillende en alternatieve standpunten uit te dragen. Er was theorie bij maar ook een aanzet naar de praktijk. We durven een dynamische ideologie erop na te houden. Daarom zijn we erg blij met ieders (doordachte) participatie. We bedanken ook van harte Wouter van Besien (Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) voor hun meerwaarde aan ons minicongres. 

De mensen die er graag bij waren geweest maar niet konden komen, kunnen op ons youtubekanaal alle presentaties bekijken.

Het programma

Bert Penninckx - Inleiding: Wat is Democratie Nu en vroeger? (video)

Marc Vanvelk - Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat? (video)

Guido De Bruyker - De zeven voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging. Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid, de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit? (video)

Paul Nollen - Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Met een inleiding op de Atheense democratie door Bert Penninckx. (video deel 1, deel 2)

Wouter Van Besien - Gewestelijke volksraadpleging; voorstel van bijzonder decreet. (video deel 1, deel 2)

Willem-Frederik Schiltz - Gewestelijke volksraadpleging als deelaspect van de conceptnota burgerparticipatie. (video deel 1, deel 2)

Geef zeker feedback op onze facebookpagina (Democratie.Nu vzw) en aarzel niet om te delen ... en te blijven debatteren.