Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Agenda

Graag nodigt Democratie.Nu u uit voor haar nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 februari 2016 bij Marc Fransen, Thaliastraat 62/1, 2600 Berchem (op 1 km van het station Antwerpen-Berchem).

Onze feestvreugde is tweevoudig:
- enerzijds vieren we het overhandigen van ons voorstel van organiek decreet aan het Vlaams Parlement, wat idealiter de implementatie van de gewestelijke volksraadpeging moet faciliteren.
- anderzijds blaast Democratie.Nu 21 kaarsjes uit!

Om 12.45 vieren we dit met een lekker hapje. Pluk uw favoriete maaltijd uit de volgende menukaart: http://www.china-house.be/nl/afhaalkaart. Geef ten laatste tegen 24/2 de nummers van de menu's door en stort het verschuldigde bedrag op Democratie.Nu’s rekeningnummer IBAN BE23 5230 8007 5191.

Vanaf 14:00 uur verschaft voorzitter Bert Penninck ons inzicht in 21 jaar Democratie.Nu.
Ook het veelbewogen jaar 2015 en het veelbelovende jaar 2016 wordt besproken.

Aansluitend volgt een open gesprek over (de recentste inzichten rond):
1.    loting
2.    "electorale aristocratie" (of: Verkiezingen zijn géén democratie)
3.    De uitholling van de trias politica en de erodering van de rechtsstaat
4.    de grenzen van de democratie

We eindigen rond 16u.
Hartelijk welkom!
Graag een seintje op voorhand.