Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen

 

In Nederland is de beweging Meer Democratie van start gegaan met haar eerste grote campagne: ‘Stop partijpolitieke benoemingen’. Zoals de naam al zegt, wil die verandering brengen in het systeem van benoemingen in het openbaar bestuur in Nederland.


Het lidmaatschap van een gevestigde politieke partij is in veel gevallen een voorwaarde om een publieke functie te kunnen krijgen. Dit terwijl Thorbecke het in de Grondwet zo duidelijk uit wilde sluiten. Artikel 3 zegt namelijk dat iedere Nederlander op gelijke voet benoembaar is in openbare dienst. Wij vinden dat een baan als burgemeester, topambtenaar of lid van een adviescollege of zelfstandig bestuursorgaan naar de beste persoon moet gaan, ongeacht of hij/zij lid is van een politieke partij of niet. (Geciteerd uit: Nieuwsbrief meer democratie van 27 mei)

 

In dit artikel in de Volkskrant staat een kleine maar illustratieve opsomming van benoemingen die naar partijleden zijn gegaan terwijl er ook andere en misschien beter gekwalificeerde kandidaten waren.

Meer Democratie wil 40.000 handtekeningen halen, zodat de Tweede Kamer verplicht is het thema te bespreken. Wie het initiatief ondertekent, vraagt aan de Tweede Kamer om het systeem zo te veranderen dat de beste persoon de baan krijgt, of hij nu lid is van een partij of niet. Het alternatief dat Meer Democratie naar voren schuift is het Engelse model van een onafhankelijke waakhond, die de wettelijke taak heeft om benoemingen te baseren op verdienste, onpartijdigheid en openheid.

In de toekomst wil Meer Democratie ook acties voeren voor:

  • meer bindende referenda en volksinitiatieven, waardoor burgers ook zelf voorstellen ter stemming kunnen brengen;
  • veel meer ruimte voor burgers om zelf maatschappelijke initiatieven te nemen;
  • een gekozen in plaats van een benoemde burgemeester, commissaris der koning en premier;
  • een beter kiesstelsel waardoor volksvertegenwoordigers een eigen mandaat krijgen en kiezers vertegenwoordigen in plaats van partijen;
  • het toegankelijk maken van alle data voor burgers (open data).

Website van Meer Democratie: www.meerdemocratie.nl Meer informatie over het burgerinitiatief: www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie