Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Knipsels 10/2012

 1. Lessons from Switzerland for the EU

 2. Newsletter Democracy International

 3. Nieuw Pierke - Forum over de democratie

 4. Zwitsers wijzen rookverbod af

 5. De IJslandse lente - door Blondemevrouw

 6. Fase 3 van de G1000

 7. Uitspraak van het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe

 8. Debat over de Uitspraak van het Grondwettelijk Hof (http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/1009864#/beitrag/video/1726974/Zum-Euro-verurteilt)

 9. We leven niet in een democratie! :-(

 

 

Fase 3 van de G1000: een burgerpanel met 32 deelnemers

Op 14 september gaat de derde fase van de G1000 van start. Zoals u weet, berust de G1000 op een soort ‘trechterproces’ in 3 fasen. Het ganse proces startte met een brede online bevraging naar relevante thema’s. Tijdens de tweede fase werd de G1000 burgertop georganiseerd, op 11 november 2011 in Tour & Taxis te Brussel. Ter afsluiting van dit participatieve proces, de derde fase dus, wordt een burgerpanel van 32 personen aan het werk gezet. Tijdens de burgertop van de G1000 van 2011 hebben maar liefst 704 deelnemers gedebatteerd over meerdere belangrijke thema’s. 32 mensen uit deze grote groep gaan zich nu buigen over de resultaten van de burgertop tijdens 3 weekends van deliberatie.

Het doel?

Samen concrete beleidsaanbevelingen formuleren.

Het thema

In deze derde fase van de G1000 krijgen de 32 deelnemers aan het burgerpanel volledig het roer in eigen handen, inclusief de bepaling van het thema waarrond zij 3 weekends zullen werken. Om die reden werd hen tijdens de voorbije zomermaanden gevraagd om een selectie te maken uit de thema’s en subthema’s die op de G1000 burgertop werden bediscussieerd. Ze dienden tevens een verantwoording van hun keuze op te geven. Om hen te helpen deze keuze te maken, werden de flipcharts (met daarop alle ideeën die tijdens de G1000 burgertop werden geformuleerd) geanalyseerd. Op deze manier kon hen een werkbare synthese worden voorgesteld.

Na analyse en synthese, hebben de 32 deelnemers de vraag ‘Hoe omgaan met werk en werkloosheid in onze samenleving?’ weerhouden als basisvraag voor het burgerpanel.

Waarom werd er slechts 1 thema gekozen?

 

Waarom heeft men niet dezelfde thema’s behouden die tijdens de burgertop werden besproken?

 

Het antwoord is eenvoudig: de G1000 is een soort ‘trechterproces’. Tijdens de eerste fase werden meerdere duizenden ideeën verzameld, op basis waarvan een top 25 werd samengesteld. Uit deze 25 thema’s werden vervolgens 3 thema’s gepuurd via een online bevraging waaraan meer dan 5000 personen hebben deelgenomen. Vervolgens kwamen deze thema’s op de dagorde van de G1000 burgertop: de sociale zekerheid, de verdeling van de welvaart in tijden van crisis, en immigratie. Per discussietafel werd op de G1000 zelf nog een vierde thema gekozen en bediscussieerd. Deze discussietafels op de G1000 burgertop hebben het mogelijk gemaakt meningen uit te wisselen, meningen te vormen, ieders voorkeuren naar boven te halen en mogelijke beleidsmaatregelen samen te bespreken en voor te stellen.

 

De derde fase van de G1000 gaat nu nog meer in de diepte: de 32 deelnemers aan het burgerpanel gaan samen nadenken over concrete beleidsaanbevelingen. Om dat op een degelijke wijze te kunnen doen, is het voor hen echter niet mogelijk om alle thema’s die op de burgertop aan bod kwamen grondig te behandelen (en zeker niet alle ideeën die resulteerden uit de bevraging in de eerste fase). De weerhouden startvraag rond het thema “werk & werkloosheid” vormt evenwel een opening naar een bredere reflectie, waarbij verbanden kunnen worden gelegd naar alle geformuleerde thema’s tijdens de G1000.

 

De deelnemers zullen trouwens de resultaten uit eerdere fasen kunnen aanwenden. Het is dus duidelijk een trechtervormig proces waarbij men in elke fase meer in de diepte gaat.

 

De derde fase zal verlopen volgens een methode die reeds veelvuldig werd uitgeprobeerd over de hele wereld: een burgerpanel (ook burgerconferentie genoemd). De 32 deelnemers zullen beraadslagen over 1 thema, en krijgen daarvoor alle nodige informatie, opdat ze op het einde van het proces een mening met aanbevelingen kunnen aanreiken.

 

Het proces verloopt over 3 weekends, waarbij een ervaren ploeg het proces zal begeleiden.

 

*Het doel van het eerste weekend (14 tot 16 september 2012, in het Vlaams Parlement) is dubbel: enerzijds gaat het erom elkaar te leren kennen en een goede dynamiek tot stand te brengen, anderzijds om een eerste verkenning van het thema “werk & werkloosheid”. Op basis van hun persoonlijke mening en ervaringen en via onderlinge gedachtewisselingen met andere deelnemers, gaan de deelnemers tijdens dit eerste weekend de belangrijkste aspecten van het thema op een rijtje zetten.

 

 • Tijdens het tweede weekend (6 tot 7 oktober 2012, in het Waals Parlement) zullen de deelnemers bepalen welke specifieke vragen moeten behandeld worden om tegen het einde van het proces hun mening en beleidsadvies te kunnen geven. De deelnemers kiezen dan ook zelf welke experts ze willen ontmoeten tijdens de publieke debatten van het derde weekend.

 • Het derde weekend (9 tot 11 november 2012, in de Senaat) verloopt in 3 stappen. Eerst zullen de 32 deelnemers de experts ontmoeten in debatten. Vervolgens schrijven ze hun mening neer, die gevormd wordt door reflectie en onderling overleg tijdens de 3 weekends. Tenslotte maken ze hun advies publiek tijdens de slotceremonie op zondag 11 november 2012, precies een jaar na de G1000 burgertop.

 

 

32 deelnemers... Ook benieuwd wie zij zijn?

 

32 deelnemers vergaderen in de derde fase van de G1000 in een burgerpanel. De groep bestaat uit 18 Nederlandstaligen (rood), 12 Franstaligen (blauw) en 2 Duitstaligen (groen) met evenveel mannen als vrouwen die proportioneel voorkomen in de categorieën leeftijd, opleiding en regio.

 

Onder hen bevinden zich 7 zestigplussers en is er hetzelfde aantal junioren geboren na 1982. Er nemen 9 mensen deel in de leeftijdsgroep 30-45 en evenveel in de categorie 45-60. De jongste is 19, de oudste 66. Het burgerpanel is divers samengesteld.

 

Hiernaast zien we hun evenwichtige spreiding over de regio´s. 1 van hen woont in de Brusselse rand.

 

Ook hun opleidingsniveau is gebalanceerd: 12 mensen hebben een middelbare opleiding genoten, 8 studeerden aan een hogeschool en 12 behaalden een universitair diploma. 9 deelnemers (4 vrouwen, 5 mannen, 6 hoog opgeleid) wonen al geruime tijd of sinds kort in België. Ziehier een gediversifieerde groep burgers die werden weerhouden uit 491 kandidaten die hebben deelgenomen aan de G1000, G-Offs en G-Home!

 


 

 

Zwitsers wijzen extreme verstrenging van het bestaande rookververbod in openbare plaatsen rookverbod af

 

zondag 23 september 2012, 16u26Bron: belgaAuteur: jvt

 

 

Tweederde van de mensen die hebben gestemd kantte zich tegen een verstrenging van de huidige wetgeving. Nu zijn er nog rookkamers mogelijk in hotels, restaurants en cafés in Zwitserland, maar critici menen dat die de gezondheid van het personeel schaden. Die kunnen dus blijven bestaan.

 

Het initiatief voor een verstrenging van het rookverbod komt van de Liga tegen longziekten, die vooral passief roken aanklaagt. Sinds 2010 mag niet meer gerookt worden op openbare plaatsen, maar er zijn wel nog aparte ruimtes waar een sigaret kan worden opgestoken.
Opiniepeilingen hadden vooraf al uitgewezen dat het weinig waarschijnlijk was dat een meerderheid zich achter een verbod zou scharen.

 


 

Nieuw Pierke - Forum over democratie

 

- Dialoog voor meer democratie en efficiënter bestuur

 

nr. 146 - 24 sept '12

 

 

Paars in paniek voor de N-VA?Philippe Van den Abeele

 

‘Europajournalist’ Paul Goossens spendeert een volledige column aan een aanval op de N-VA. Verhofstadt zegt dat N-VA en extreemrechts hetzelfde is, met een ongeloofwaardig Europees discours. Moeten ze in paniek zijn! Ben Weyts reageert met ‘de N-VA is de enige echt pro-Europese partij’. En dat is net de achillespees van de N-VA. (http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1135)

 

 

Arrest Duits Grondwettelijk Hof over het ESM-verdrag stopt oprukkende UESSR niet — Philippe Van den Abeele

 

Na het ‘Ja, maar’-arrest van het Bundesverfassungsgericht over het ratificeren van het ESM-verdrag door Duitsland, wil de Europese nomenklatura op 8 oktober het verdrag in werking stellen met een eerste bijeenkomst van de raad van gouverneurs van het ESM. Die raad bestaat uit de zeventien ministers van Financiën van de eurozone. Dat lijkt niet overeen te stemmen met het arrest, dat een verdragsverandering nodig maakt. Maar de Europese nomenklatura zal wel, niet voor het eerst, zijn voeten vegen aan de rechtsstaat.(http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1134)

 

 

Doorlichting van het boek “Wie is er bang van de islam” van Selahattin Koçak, en de uitspraken van de gebroeders Koçak — Guillaume Plas

 

Het boek “Wie is er bang van de islam” is niets anders dan de verheerlijking van Allah en zijn profeet. (http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1132)

 

 

Zo gezegd - sept '12

 

20.09.12 Vlaamse vervreemding (Mark Grammens)
20.09.12 "Europa" dringt zich aan lidstaten op (Mark Grammens)
19.09.12 Het gaat niet over respect voor religie (Saligram Narayanrao)
06.09.12 Wat zijn de plannen van Di Rupo? (Mark Grammens)
06.09.12 Waar staat de N-VA in de kiesstrijd? (Mark Grammens)
(http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1133)

 


 

Newsletter Democracy International

 

01 October 2012
www.democracy-international.org

 


Content:
1.    Irish People to vote on children’s rights
2.    Lessons from Switzerland for the EU
3.    Barroso: "More integration demands more democracy, European democracy"
4.    Press release: German constitutional court passes ESM and fiscal pact
5.    European Greens discuss EU convention


 

Dear members and friends of Democracy International,

This month I visited Brussels twice to listen to the discussions on more democracy and citizen participation that are going on in the European Parliament. Matched with an analysis of Barroso’s State of the Union speech the edition of this newsletter reflects the growing debate about more European integration and EU treaty change.

For Democracy International it is clear that we need an EU convention and EU referenda to let citizens choose which kind of European Union they want. In this view, we are gearing up for a campaign for a more democratic EU. More news will follow soon. But first of all, enjoy the read of this newsletter.

Best wishes from Cologne,
Cora Pfafferott

 


1.    Irish People to vote on children’s rights

On Saturday, 10 November 2012, Ireland’s three million registered voters are called to decide whether to amend the Irish constitution and to grant more rights to the child.

http://www.democracy-international.org/referendum-children.html


2.    Lessons from Switzerland for the EU
On Tuesday, 18 September 2012 a public hearing on „Citizen participation – How can the European Union provide better possibilities for the participation of its citizens?” took place in Brussels in the European Parliament

http://www.democracy-international.org/hearing-participation.html


3.    Barroso: "More integration demands more democracy, European democracy"
An analysis of the Commission President’s“State of the Union Speech” from a perspective of more (direct) democracy in Europe and Democracy International’s call for an EU convention

http://www.democracy-international.org/barroso-state-of-union.html


4.    Press release: German constitutional court passes ESM and fiscal pact

Strasbourg, 12 September: Germany’s top constitutional court has ruled today that the European Stability Mechanism (ESM) and the fiscal compact can only be ratified with the condition that the German Parliament keeps the control.

http://www.democracy-international.org/pressrelease-esm-sentence.html


5.    European Greens discuss EU convention
On Thursday, 6 September 2012, the Greens/ European Free Aliance met in the European Parliament in Brussels to discuss the future of the European Union and whether to campaign for an EU convention.

http://www.democracy-international.org/eugreens-convention.html
Lessons from Switzerland for the EU

 

- Public Hearing on Direct Democracy and citizen participation -

 

On Tuesday, 18 September 2012 Members of European Parliament, academics, practitioners and citizens met in the European Parliament in Brussels on the occasion of a public hearing on „Citizen participation – How can the European Union provide better possibilities for the participation of its citizens?". Gerald Häfner, Chairperson of Democracy International and Member of European Parliament, had organized the event at which participants discussed the importance of direct democracy in the EU and how to establish more direct democracy and citizen participation at transnational level.

 

The hearing had a strong input by academics from Switzerland, a non-EU Member State that extensively practices (modern) direct democracy since the 19th century. Swiss citizens Prof. Dr. Kirchgässner, Dr. Andreas Gross, Dr. Nadja-Braun-Binder and Bruno Kaufmann demonstrated how direct democracy could work in the European Union while presenting their specific expertise on the subject matter. Also, Ulrike Liebert, Theo Schiller and Christian Joerges – all professors from Germany - gave presentations.

 

Swiss direct democracy in the European Union?!

 

Prof. Dr. Kichgässner showed how popular votes on financial issues help controlling public spending and creating a financial surplus in the Swiss cantons, the federal states of Switzerland. Doing so, the economist from the Swiss University of St. Gallen rebutted the common view that citizens' direct decisions on budgetary spending lead to extraordinary debts. Instead, Kirchgässner suggested that EU citizens should have direct influence on spending their taxes through referenda at national level. Once direct democracy was transferred to the transnational level of the EU, the Member States would be the equivalent to the Swiss cantons where decisions on financial issues are taken in Switzerland. Theo Schiller equally referred to Switzerland as a best-practice-example of direct democracy. Also, the German professor from the University of Marburg gave a number of examples how different instruments of direct democracy (mandatory and facultative referenda, citizens' initiatives, etc.) are used in Europe and the world.

 

Dr. Nadja Braun-Binder referred to her time of working with the federal chancellery of Switzerland administering initiatives and referenda. Drawing from this experience, Dr. Braun-Binder made four proposals for direct democracy at EU level:

 

 1. A referendum commission should provide independent information in clear and plain language. The commission must present pro and contra arguments in a fully balanced way. The referendum commission is constituted ad-hoc when initiative and referenda take place.
 2. There is a permanent body to coordinate initiative and referenda, to advise and to formally control the procedures of direct democracy. This body must be politically independent and act on its own behalf.
 3. Signatures must be controlled and it must be made sure that only people who are entitled to vote can sign initiatives and referenda.
 4. Legal and organizational rules must be followed in order to avoid manipulation.

 

Direct democracy and representative democracy in the EU!

 

At the hearing all experts agreed that direct democracy should complement the representative system of democracy in the EU and that direct democracy should not be there exclusively. Dr. Andreas Gross, member of the Social Democratic party in the Swiss House of Representatives and Swiss delegate to the Council of Europe, emphasized this point in his presentation. Gross made clear that direct democracy promotes issue-based discourses instead of people-based politics. Referring to the case of Switzerland that had developed a common identity despite of different languages and ethnic origins, Gross showed that a common European identity could also evolve with the help of direct democracy.

 

In a similar vein, Bruno Kaufmann, journalist and Director of the Initiative and Referendum Institute, presented the European Citizens' initiative as an example of transnational democracy that complements the classical EU legislative bodies such as the European Commission, the European Parliament and the European Council. Bruno Kaufmann, who holds Swedish and Swiss citizenship, urged to improve the European Citizens' Initiative and to build infrastructures of real information, education and support in order to dissolve the technocratic bias of the EU.

 

Deliberative democracy to reconcile conflicts

 

Professors Ulrike Liebert and Christian Joerges presented a deliberative approach to participatory democracy in the EU, meaning that citizens' will-formation takes place through discussions and debates. Both, Ulrike Liebert and Christian Joerges, started their remarks with the legal foundations of participatory and deliberative democracy as laid down in the Lisbon Treaty of the EU. In her presentation Ulrike Liebert argued that discussions among citizens serve as a means to reconcile conflicts between input and output legitimacy as well as conflicts between social and economic sides. As examples Ulrike Liebert referred to the European Stability Mechanism and the European Central Bank that had little democratic legitimacy. However, this lack of citizens' input could be compensated with effective instruments of deliberative democracy. In this regard Liebert referred to Article 48 of the Lisbon Treaty (Treaty on European Union) that foresaw an EU convention to guarantee discussions when changes are made to the Treaties of the EU.

 

European Parliament and/ or direct democracy?

 

The public hearing took place in the European Parliament – the core of representative democracy in the EU and hence the counterpart of direct democracy. From that perspective it was not surprising that Parliamentarians reassured the role of the European Parliament in the EU's decision-making process in the debate that followed the presentations. Also, some Members questioned how direct democracy and the European Parliament could exist at the same time.

 

Theo Schiller and Nadja Braun-Binder had convincing arguments to clear these doubts. Theo Schiller argued that the role of MEPs would be to justify decisions once a facultative referendum did exist at EU-level. In that context Nadja Braun-Binder said that the most successful (facultative) referendum was the one that did not take place at all as the Members of European Parliament made the decisions according to the citizens' needs.

 

This point made clear again that direct democracy and representative democracy do not exclude each other but lead to a better quality of democracy in the EU.

 

Text by Cora Pfafferott