Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM

De Ierse premier heeft een referendum aangekondigd over het nieuwe Europese verdrag waarover de Europese regeringsleiders overeenstemming hebben bereikt.

Hierin staat dat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) al in de tweede helft van 2012 zal functioneren, alsmede strengere begrotingsregels voor de EU-lidstaten.

Met name het ESM is bekritiseerd omdat de nationale parlementen geen enkele zeggenschap hebben over het ESM-kapitaal (ruim 700 miljard euro). Het Europese verdrag geeft die bevoegdheid uitsluitend aan de Europese ministers van Financiën (die doorgaans unaniem beslissen). Ook kunnen de laatsten de Europese staten dwingen nog meer aan het ESM-fonds af te dragen. Het ESM heeft juridische immuniteit, maar kan wel EU-lidstaten juridisch vervolgen.

Ierland heeft een obligatoir (verplicht) referendum: in een aantal gevallen, waaronder soevereiniteitsafdracht naar internationale organisaties zoals de Europese Unie, moet een referendum gehouden worden. Ierland hield twee keer eerder een referendum over de Europese verdragen van Nice (2001) en Lissabon (2008). Ierland is naar het lijkt het enige land dat een referendum houdt over de nieuwe Europese afspraken.

Volgens de nieuwe begrotingsregels volgen automatisch sancties als het nationale begrotingstekort boven de 3% stijgt, en in de ESM-constructie moeten lidstaten contant geld en toezeggingen geven ter waarde van aanvankelijk ruim 700 miljard euro.