Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Referenda vs Plebisciet

Plebiscieten (= referenda op overheidsinitiatief) zijn misbruiken van het direct-democratische instrument:

- Een ‘referendum’ is een beslissingsprocedure waarbij de burgers zich rechtstreeks over een wetsontwerp uitspreken nadat zij zelf voldoende handtekeningen hebben ingezameld. De vraag en de argumenten worden volledig ontwikkeld door burgers. Het resultaat moet worden uitgevoerd door de overheid.

- Een ‘plebisciet’ (= raadplegend referendum) is een door de overheid opgelegde stemming, met zodanige voorwaarden dat veelal een vooraf gewenste uitkomst wordt verkregen. Zo bepaalt de overheid de vraagstelling, kan de overheid er onwerkbare voorwaarden aan verbinden, wordt er geen gevolg gegeven aan het referendum wanneer de uitslag haar niet bevalt, enz. De overheid dient zelf geen handtekeningen in te zamelen, waardoor het onmogelijk is om na te gaan of voldoende burgers over dit onderwerp willen stemmen. Plebiscieten worden door machthebbers vaak gebruikt om steun te verwerven voor hun beleid of om een uitweg te vinden nadat hun beleid is vastgelopen. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld in België, ten tijde van de ‘koningskwestie’. De naam van ‘referendum’ wordt aan dit overheidsinitiatief verbonden om de bevolking te misleiden. Als dusdanig is het gewoon een grote volksmanipulatie door politici, om hetzelfde te doen als de gewone verkiezingen: een smoes voor de ‘legitimiteit’ waarmee ze hun privileges uitoefenen. Door ‘plebisciet’ gelijk te stellen met ‘referendum’ creëert men een schadelijke verwarring tussen de begrippen ‘directe democratie’ en ‘plebisciet’. Door de politici geïnitieerde referenda zijn dan ook bv in Zwitserland – waar referenda aan de orde van de dag zijn – uitdrukkelijk verboden.