Disclaimer

Afdrukken

Copyright


De teksten en foto's op deze website werden ofwel door Democratie.Nu zelf gemaakt, zijn ofwel afkomstig van www.freefoto.com, ofwel van sites zonder copyright-vermelding, ofwel voorzien van bronvermelding of auteur, en in alle andere gevallen werd de toestemming van de eigenaar gekregen. Komt u toch materiaal tegen waarvan u denkt dat het gebruik niet toekomt aan democratie.nu vzw, neem dan met ons contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Privacy Statement Democratie.Nu

Deze gebruikersovereenkomst bevat het privacybeleid van Democratie.Nu

 

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de website zijn onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

 

Democratie.Nu verzamelt en verwerkt alleen de door de contacten zelf opgegeven persoonsgegevens en/of de gegevens die publiek bekend zijn. Democratie.Nu zal de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het aanbieden van onze elektronische nieuwsbrieven en van doelgerichte informatie. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven tenzij de betrokkenen toestemming gegeven hebben.

 

Logfiles: Democratie.Nu verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de website verder op punt te stellen.

 

Cookies: Democratie.Nu maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' om het gebruik van de website te vergemakkelijken. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

Rechten van de gebruiker

 

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens.

 

Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door Democratie.Nu worden verzameld.

 

Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben.

 

Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende de persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Het verzetsrecht kan worden uitgeoefend op volgend emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, Democratie.Nu, indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat de privacy policy niet wordt nageleefd op volgend adres :

 

Democratie.Nu vzw

Zavelstraat 22

B-3212 Pellenberg

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

skype: democratie.nu