Bindend referendum = Meer rechtvaardigheid!

Invoering van het bindend referendum op volksinitiatief bevorderd op zichzelf al de rechtvaardigheid. Het is niet meer dan rechtvaardig dat burgers mogen meebeslissen over bijvoorbeeld de besteding van belastinggeld. Zij moeten immers ook het geld voor de bestedingen opbrengen!

 

Democratie betekent ‘volksheerschappij’. In een democratie is er geen autoriteit boven de bevolking; het volk is soeverein. Deze volkssoevereiniteit is alleen realiteit als we burgers steeds het laatste woord hebben via het referendum.

 

Lees verder:

  1. Interview Jos Verhulst

  2. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de Universiteit van Zürich