Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur

Afdrukken
De 47 landen van de Raad van Europa tekenden in Utrecht een verdrag dat vastlegt dat burgers op lokaal niveau recht hebben op participatie.


Copyright © 1995-2018 Democratie.Nu vzw  |  Privacy Statement