bestel uw workshop!

Afdrukken

Belgi√ę:¬†Democratie of Particratie?

 

Een sensibiliserende workshop over (het gebrek aan/ de invoering van) de democratie in Vlaanderen en in Belgi√ę.

 

Hiermee komt Democratie.Nu tegemoet aan de vraag naar een¬†toegankelijke en verhelderende¬†workshop, die een heldere inkijk geeft in het ondoorzichtige kluwen van politieke besluitvorming in Vlaanderen en in Belgi√ę.

 

We leven in spannende tijden. Overal in het land breken haarden van verzet uit (nationale betogingen, Nuit Debout-protesten, …) en dat omwille van verschillende redenen: protest tegen de besparingspolitiek en de sociale afbraak van de huidige regering, protest tegen het lakse climate change-beleid, protest tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen, protest tegen TTIP en CETA, enz.

 

Maar¬†√©√©n punt wordt stilaan duidelijk: deze verschillende maatschappelijke crisissen staan niet los van elkaar, maar zijn slechts de¬†gevolgen¬†zijn van √©√©n en dezelfde¬†oorzaak;¬†nl het gebrek aan ware democratie en volkssoevereiniteit in Belgi√ę.¬†Dat lijkt ons een cruciaal inzicht dat al te vaak over het hoofd wordt gezien en dat werkelijk moet doordringen, willen we uit deze maatschappelijke impasse geraken.¬†Alle actuele maatschappelijke problemen blijken¬†systeemproblemen.¬†De beleidsproblemen die we constant meemaken zijn stuk voor stuk te herleiden tot het failliet van wat men maar al te gemakkelijk ‚Äėdemocratie‚Äô noemt, maar in werkelijkheid een¬†particratie¬†is.

 

Daarom benadrukt Democratie.Nu:

1. dat er¬†g√©√©n¬†sprake is van democratie in Belgi√ę (in weerwil van wat men op school, in de media en in de politieke wereld beweert)

2. dat nét dit flagrante gebrek aan democratie dé hoofdoorzaak vormt van nagenoeg alle maatschappelijke wantoestanden.

 

Enkel ‚Äėvolkssoevereiniteit/invoer van democratie‚Äô kan werkelijk soelaas brengen; zolang het volk niet over¬†wetgevende bevoegdheid¬†beschikt, verandert er weinig. Het is tragisch vast te stellen dat het ganse maatschappelijk verzet wordt versplinterd - en gebroken - over allerhande protestbewegingen, die evenwel slechts op de gevolgen en niet op de werkelijke oorzaak (= het gebrek aan democratie) zijn gericht.

 

Daarom stelt Democratie.Nu een sensibiliserende, laagdrempelige en inspirerende workshop voor. Hierdoor kan iedereen die weinig met het thema is vertrouwd de huidige problematiek vatten en deze inzichten ook verder doorgeven. 

 

De voordracht bestaat uit 2 blokken van ongeveer 40 minuten

 

Deel 1:¬†toont aan waarom er in Belgi√ę van democratie g√©√©n sprake kan zijn. We belichten een aantal sleutelbegrippen zoals ‚Äėdemocratie‚Äô, ‚Äėrepresentatieve vs directe democratie‚Äô, ¬†‚Äėvolkssoevereiniteit‚Äô en ‚Äėparticratie‚Äô.

 

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

- Zijn verkiezingen democratisch?

- Is het fenomeen van ‚Äėcoalitievorming‚Äô democratisch te noemen?

- Waarom is er in Belgi√ę geen sprake van een ‚Äėscheiding der machten‚Äô? ¬†

- Waarom kan de burger zelf géén wetten stemmen?

 

Deel 2: het oplossingsgerichte luik:

‚ÄėHoe kunnen we de democratie in Belgi√ę invoeren? Wat moet er concreet gebeuren? Welke politieke vertaalslag is hiervoor noodzakelijk?

 

We stellen de cursisten drie concrete en praktische pistes voor, die de volkssoevereiniteit in Belgi√ę definitief moeten invoeren, namelijk:

 

1. de invoering van het BINDENDE REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF (BROV), waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten, ook tégen de wil van de politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen.

2. LOTING: een grondige politieke hervorming, waarbij het wetgevende werk voortaan door gelote burgers gebeurt. David Van Reybroucks G1000 verdient een waardig vervolg. Wat als de Vlaming zélf zijn grondwet schrijft, Ijsland achterna?

3. de RECHTSTREEKSE VERKIEZING van de uitvoerende macht (burgemeester, regering en ministers) in plaats van getrapte en ondoorzichtige verkiezingen.

 

Natuurlijk belichten we ook de succesvolle invoering van de directe democratie in andere landen zoals Zwitserland, Ijsland en de VS/Duitsland op deelstatelijk niveau.

 

 

Wie kan deelnemen?

Er wordt geen enkele voorkennis over het onderwerp verwacht. Deze workshop is een aanrader voor wie meer inzicht wenst in de huidige politieke wantoestanden. Na de workshop is de cursist in staat klaar en duidelijk de vinger op de ‚Äėondemocratische wonde‚Äô te leggen. De cursist krijgt bovendien een aantal ‚Äėsleutels‚Äô aangereikt om werk te maken van √©chte democratie in Vlaanderen. In deze interactieve workshop, worden de deelnemers ook aangemoedigd vragen te stellen en stelling te nemen.

 

Vrije bijdrage gewenst

Democratie.Nu is een burgerbeweging en daarom politiek ongebonden. Wij genieten geen enkele vorm van overheidssteun. Wij beschikken w√©l over jarenlange expertise, een handvol vernieuwende idee√ęn, een diep doorvoeld rechtvaardigheidsgevoel en de¬†drive¬†om deze idee√ęn in vruchtbare actie om te zetten.¬†Zonder steun van waakzame en idealistische¬† burgers en jongvolwassenen kunnen wij onze projecten echter niet realiseren.¬†Daarom sporen wij de burger aan om samen mee te denken, de krachten te bundelen en onze toekomst op een democratische leest te schoeien. En dat kan enkel via directe democratie.¬†Want het is onze democratie!

 

Om onze projecten levensvatbaar te houden, organiseren wij verschillende acties, zoals het aanbieden van deze sensibiliserende workshop. Daarom is een vrije bijdrage meer dan welkom. Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. Een schenking aan Democratie.Nu is dan ook een cadeautje aan uzelf en aan uw medemens.

 

Bestel deze workshop en/of sluit u aan bij onze direct-democratische beweging.