Nieuws

Knipsels juli 2017

Lees meer: Knipsels juli 2017

Dringende projecten Democratie.Nu

Democratie.Nu - de Vlaamse/Belgische beweging voor directe democratie bouwt verder aan onze samenleving. Onze in verval zijnde samenleving noopt ons toe een aantal belangrijke, hoogdringende projecten uit te voeren.

Beschikt u over competenties die voorliggende projecten mee kunnen vormgeven?

Laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

Structurele projecten

1. Gewestelijke Volksraadpleging: indienen/implementatie Democratie.Nu’s voorstel van bijzonder decreet 

2. BROV- petitie: nationale petitie voor het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (BROV)

A. Wallonië 

B. Vlaanderen

3. Communicatieplan social media

4. Nederlandstalige website Democratie.Nu (eind 2017) + Franstalige website (eind 2017)

5. Ronde van Vlaanderen/Wallonië: medewerkers van Democratie.Nu geven een voordracht of voeren een uitdiepend gesprek rond het thema democratie overal in het land 

6. Gentils Virus: gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018: we zoeken in elke gemeente een (direct-)democraat, zodat een bevraging mogelijk is en tevens de -gemeentelijke democratie-modaliteiten kunnen worden verbeterd. We polsen hierbij naar democratische houding van de kandidaten en waarschuwen hen niet in de ‘partijval’ te trappen 

7. Ontwikkeling van een referendumplatform (zie voorstel 4) 

8. Organisatie van een participatiecongres

Beschikt u over competenties waarmee we voorliggende projecten kunnen volbrengen? Beschikt u over een omstandig netwerk binnen de politiek, de academische en/of journalistieke wereld, de ambtenarij? Kent social media-marketing geen geheimen voor u?

Vervoeg ons team! Meer info op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

participatiecongres

 

In september 2017 plannen Democratie.Nu, WeCitizens en De Wakkere Burger een participatiecongres naar aanleiding van de Internationale Dag van de Democratie (op 15/9) en mede naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Wij bespreken momenteel of het een tweetalig evenement (met locatie in Brussel), dan wel een Nederlandstalig evenement wordt (dan wordt het een locatie in Gent, bij voorkeur in de aula van de Gentse universiteit).

Wilt u bijdragen aan dit event?

Helpende handjes zijn welkom!

Of kent u mensen die ons hierbij kunnen helpen?

Zoals een universitair die de directe democratie en participatie mee helpt boosten, medewerkers uit het participatieveld, een geschikte locatie voor het evenement, etc.

 

Waarom een participatie-congres?

Via het participatiecongres willen de organisatoren het versnipperde participatieveld bij elkaar brengen, zodat het principe van participatie sterker doorweegt op het politieke beleid. Samen Sterk!

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen wij een algemeen beeld schetsen van de wil tot burgerparticipatie, zodat de burger zijn stem uitbrengt met kennis van zaken.

We belichten er ook verschillende innovatieve participatietechnieken.

We werken bovendien sensibiliserend: ‘participatie’ en ‘inspraak’ zijn ‘in’, maar in de praktijk kunnen ze ook nefaste gevolgen met zich meebrengen, indien niet volgens de regels van goed vakmanschap uitgevoerd.

Kortom: via het participatie-event versterken we de lokale democratie en moedigen we bottom-up- participatie aan, met als einddoel: democratische vernieuwing! 

Participatie-volksvertegenwoordiger Willem- Frederik Schiltz en Groen-volksvertegenwoordiger Wouter van Besien ondersteunen dit initiatief.

 

Wordt vervolgd!

Rechtsstaat?

 

 

Een rechtsstaat is gestoeld op een scheiding der machten.

 

 

In de praktijk wordt deze scheiding in België niet gerespecteerd.

 

 

Officieel is het parlement de wetgevende macht; in werkelijkheid is de regering (uitvoerende macht) véél meer wetgever dan het parlement.

 

Het gros van de wetten ontstaan op de tafel van de regering: zo ontstaat slechts 15% van de aangenomen wetten uit parlementair initiatief. 

 

De meeste regels vinden we niet langer terug in parlementswetten, maar in koninklijke besluiten en ministriële verordeningen.

 

Het parlement heeft al lang geen macht meer.

 

De regering, uitvoerende macht schrijft haar eigen wetten, een flagrante schending van de scheiding der machten.

 

 

In onze huidige toestand wordt de wetgevende macht gedomineerd door de uitvoerende macht én de economie.

 

 

Daarom is Democratie.Nu voorstander van:

 

- een rechtstreekse verkiezing van deze uitvoerende macht (zoals op een examen, op basis van competenties: de beste kandidaat wint; niet de kandidaat met de juiste partijkaart).

 

 

- de wetgevende macht wordt samengesteld door loting onder de burgerbevolking.

 

 

 

Democratie =

DEMOS (het volk) & KRATOS (heersen)

= volksheerschappij, volkssoevereiniteit: de burgers, de velen, het collectief maken de wetten.

 

 

In een democratie hebben de burgers wetgevende bevoegdheid: de burgers hebben structureel het laatste woord.

 

Zij beslissen welke wetten er komen (en welke er niet komen) en hoe die wetten tot stand komen: rechtstreeks/direct (referendum) of onrechtstreeks (via volksvertegenwoordiging).  

 

Democratie staat steeds gelijk aan ‘volkssoevereiniteit’: er bestaat geen macht boven het volk; de volkswil wordt er op geen enkele manier ingeperkt.

  

 

 

Democratisch is: een systeem, waarbij diegenen die de wetten geacht zijn te gehoorzamen in principe ook rechtstreeks (direct) die wet konden voorstellen of wijzigen.

 

 

Vult u het begrip ‘democratie’ anders in? Laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

 

Meer artikelen...

  1. rechtstaat
  2. Gedwongen Mandatering
  3. Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan
  4. antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan
  5. Knipsels juni 2017
  6. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
  7. Vraagstelling in het lobbywerk
  8. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
  9. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
  10. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
  11. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
  12. Merkwaardig
  13. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
  14. Herhaalt de geschiedenis zich?
  15. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
  16. Knipsels mei 2017
  17. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
  18. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
  19. Voorstellen tot democratische vernieuwing
  20. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
  21. Forum voor Democratie over referenda
  22. gents referendum
  23. Knipsels april 2017
  24. Knipsels maart 2017
  25. bestel uw workshop!
  26. 3 wegen om de democratie in te voeren
  27. Knipsels februari 2017
  28. Mini-congres 18 februari
  29. Knipsels januari 2017
  30. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
  31. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
  32. Knipsels december 2016
  33. Knipsels november 2016
  34. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
  35. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
  36. Knipsels oktober 2016
  37. Knipsels september 2016
  38. TTIP en CETA bedreigen de democratie
  39. Was de Brexit een eerste testrit?
  40. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
  41. Knipsels augustus 2016
  42. Interview met de Referendum-Partij
  43. Knipsels juli 2016
  44. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
  45. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
  46. Knipsels juni 2016
  47. Knipsels mei 2016
  48. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
  49. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
  50. workshop loting 19 april Gent
  51. een mislukt opiniestuk
  52. Knipsels april 2016
  53. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
  54. Quotes over de NPC
  55. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
  56. Uitvoeringsdecreet wallonië
  57. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
  58. Knipsels maart 2016
  59. Knipsels januari 2016
  60. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
  61. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
  62. Oproep: "En u?"
  63. Agenda
  64. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
  65. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
  66. Editoriaal
  67. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
  68. Knipsels december 2015
  69. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
  70. Knipsels november 2015
  71. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
  72. Knipsels oktober 2015
  73. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
  74. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
  75. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
  76. Knipsels september 2015
  77. Knipsels augustus 2015
  78. Knipsels juli 2015
  79. Knipsels juni 2015 deel 2
  80. Knipsels juni 2015
  81. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
  82. Wat is democratie?
  83. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
  84. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
  85. Knipsels mei 2015 deel 2
  86. Knipsels mei 2015
  87. Knipsels april 2015 deel 2
  88. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
  89. Knipsels april 2015
  90. Knipsels maart 2015 deel 3
  91. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
  92. Knipsels maart 2015 deel 2
  93. Knipsels maart 2015
  94. Knipsels februari 2015
  95. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
  96. Syriza belooft de invoering van directe democratie
  97. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
  98. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
  99. Knipsels Januari 2015
  100. Knipsels Kerst 2014
  101. Doneer!
  102. Knipsels december 2014
  103. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
  104. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
  105. Knipsels november 2014
  106. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
  107. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
  108. Knipsels oktober 2014
  109. Knipsels juli 2014
  110. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
  111. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
  112. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
  113. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
  114. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
  115. Knipsels juni 2014
  116. Les positions des partis
  117. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
  118. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
  119. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
  120. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
  121. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
  122. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
  123. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
  124. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
  125. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
  126. Begrippen rond democratie
  127. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
  128. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
  129. De N-VA en het referendum
  130. Knipsels maart 2014
  131. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
  132. Knipsels 02/2014
  133. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
  134. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
  135. Directe democratie maakt het volk soeverein
  136. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
  137. Les articles de Démocratie Directe
  138. Knipsels 09/2013
  139. Wie is er bang van confederalisme?
  140. Knipsels 12/2013
  141. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
  142. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
  143. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
  144. Witte werven
  145. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
  146. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
  147. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
  148. Wilfried Martens en de democratie
  149. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
  150. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
  151. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
  152. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
  153. De afgeremde democratie
  154. Dossier: Tax Freedom Day
  155. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
  156. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
  157. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
  158. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
  159. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
  160. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
  161. Partijstandpunten omtrent directe democratie
  162. Hoe organiseer ik een referendum?
  163. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
  164. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
  165. De referendumsituatie in Vlaanderen
  166. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
  167. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
  168. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
  169. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
  170. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
  171. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
  172. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
  173. Knipsels 10/2012
  174. Knipsels 08/2012
  175. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
  176. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
  177. Overwoekerende particratie
  178. Knipsels 07/2012
  179. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
  180. Defining and measuring democracy
  181. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
  182. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
  183. Presentaties van de workshops
  184. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
  185. Referendum over hennepteelt
  186. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
  187. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
  188. Knipsels maart 2012
  189. Waar is het Duitse goud?
  190. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
  191. Artikelenbundel Februari 2012
  192. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
  193. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
  194. Artikelenbundel januari 2012
  195. 1ste Partijcongres van 3D
  196. Burgerinitiatieven
  197. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
  198. G1000: zwakke placebo
  199. Het gedroomde land van de G1000
  200. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
  201. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
  202. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
  203. Korte berichten november 2011
  204. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
  205. ESM, de nieuwe Europese dictator
  206. Zwitserland is België niet
  207. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
  208. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
  209. Klein maar dapper.
  210. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
  211. Burger telt weer niet mee
  212. De Piratenpartij kaapt Berlijn
  213. De verzwegen revolutie in IJsland
  214. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
  215. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
  216. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
  217. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
  218. Marokkanen willen meer democratie
  219. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
  220. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
  221. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
  222. G1000 Burgerinitiatief
  223. Democracy International Conferentie
  224. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
  225. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
  226. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
  227. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
  228. Spaanse lente roept op voor meer democratie
  229. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
  230. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
  231. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
  232. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
  233. Schending Verdrag van Lissabon
  234. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
  235. Tielt stemt voor autoverkeer markt
  236. Vrije verkiezingen Egypte
  237. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
  238. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
  239. Burgerinitiatieven Rucphen
  240. BROV Politiek theater
  241. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
  242. ECAS Conferentie 17 maart
  243. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
  244. Volksraadpleging Tielt
  245. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
  246. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
  247. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
  248. Zwitserse wapenwet blijft behouden
  249. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
  250. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
  251. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
  252. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
  253. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
  254. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
  255. Referendum over Parkstad Turnhout?
  256. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
  257. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
  258. Referendum in Zulte
  259. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
  260. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
  261. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
  262. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
  263. Start je eigen land
  264. Mandataris versus partij
  265. De deugdzaamheid van de kleintjes
  266. Touring wil referendum over rekeningrijden
  267. Politieke etiketten : what’s in a name?
  268. Direct democracy prevents violence
  269. De macht van het volk, een referendum nu!
  270. Organiseer referendum over voortbestaan België
  271. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
  272. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
  273. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
  274. De Belgische staatshervorming voorbij
  275. Staatshervorming Plan Z
  276. Over standpunt...
  277. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
  278. De pi-factor van De Lange Wapper
  279. Zwitserland blijft meest competitieve land
  280. Knipsels september 2010
  281. Turken houden referendum over hun grondwet
  282. Groen licht voor geheime operaties
  283. Global Citizens in Charge
  284. Prijs voor de Democratie 2010
  285. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
  286. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
  287. ECI - pas vanaf 2012
  288. De wereld als weerbericht
  289. 1 op 6 Belgen stemde niet
  290. Referendum op lange baan geschoven
  291. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
  292. Confederalisme voor dummies
  293. Natuurlijke rechten en democratie
  294. De stad der zienden
  295. België IS gebarsten
  296. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
  297. Kiezersbedrog 2010
  298. De verloren legitimiteit van het federale parlement
  299. Europa is alles behalve demokratisch
  300. De vergrendelde democratie
  301. Zwitserse zuinigheid
  302. Confederaal België
  303. Democratie? dream on
  304. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
  305. Waar voor je geld-index
  306. Stijn Meuris doet even niet meer mee
  307. De mythe van de parlementaire democratie
  308. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
  309. Het Zweedse referendum
  310. Institutionele vuilnisbelt
  311. Hervormingsstreven in het vizier
  312. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
  313. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
  314. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
  315. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
  316. Direct Democracy Now!
  317. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
  318. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
  319. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
  320. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
  321. Directe democratische partijen
  322. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
  323. Workshop - Politiek zonder politici
  324. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
  325. Diplomademocratie
  326. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
  327. Firmenspenden verbieten
  328. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
  329. Politics without Politicians
  330. De EU schaadt de Europese idee
  331. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
  332. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
  333. The EU and Democracy do not match
  334. Minaretten
  335. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
  336. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
  337. Dhimmi's, democratie en dictatuur
  338. SPD-voorzitter voor nationale referenda
  339. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
  340. Herentals stemt over verdwijnpaal
  341. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
  342. Een gids door enkele documenten
  343. Global Forum on Modern Direct Democracy
  344. Onderwijsvernieuwing en Democratie
  345. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
  346. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
  347. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
  348. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
  349. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
  350. 7 sur 7 en Democratie.Nu
  351. GVA en Democratie.Nu
  352. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
  353. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
  354. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
  355. Directe democratie smaakt naar meer
  356. Referendum in Waasland?
  357. De Gewone Sabotage
  358. Persaandacht Actie Democratie.Nu
  359. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
  360. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
  361. Geen gewone zondag in Antwerpen
  362. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
  363. Persmap van Democratie.Nu
  364. Persbericht van Democratie.Nu
  365. Berlijnse rechters sterken directe democratie
  366. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
  367. Een democratische hoogdag
  368. Het referendum als democratisering van de politiek
  369. In een democratie beslissen de burgers soeverein
  370. Directe Democratie en Bart De Wever
  371. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
  372. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
  373. Duitse kink in de EU-kabel?
  374. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
  375. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
  376. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
  377. De kwelgeest Lange Wapper
  378. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
  379. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
  380. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
  381. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
  382. Uitwassen van de particratie
  383. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
  384. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
  385. Global Forum on Modern Direct Democracy
  386. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
  387. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
  388. Belangrijkste voordelen directe democratie
  389. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
  390. Groenland krijgt meer zelfbestuur
  391. Democratie en economie
  392. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
  393. Burgemeester wil geen referendum
  394. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
  395. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
  396. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
  397. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
  398. Niemand geloofde nog in verbreding
  399. Heel veel referenda houden, kan Belgi
  400. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
  401. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
  402. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
  403. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
  404. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
  405. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
  406. Izegem : Actiecomit
  407. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
  408. Het einde van de grondwet?
  409. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
  410. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
  411. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
  412. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
  413. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
  414. Over de scheiding der machten
  415. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
  416. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
  417. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
  418. Knipsels april 2009
  419. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
  420. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
  421. De opmars van een wereldregering
  422. Democratie voor de elite
  423. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
  424. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
  425. Een blablabla Parlement
  426. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
  427. Particratie is geen democratie
  428. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
  429. Knipsels maart 2009
  430. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
  431. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
  432. Knipsels februari 2009
  433. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
  434. Knipsels januari 2009
  435. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
  436. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
  437. Directe Democratie als remedie voor Belgi
  438. De logica van de democratie
  439. Bedenkingen over de scheiding der machten
  440. Democratie en natuurrecht
  441. Voorbij de staatshervorming
  442. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
  443. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
  444. politiek beu
  445. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
  446. Austrian minister quits over EU referendum clause
  447. Knipsels december 2008
  448. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
  449. Referendum over stemplicht
  450. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
  451. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
  452. Knipsels november 2008
  453. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
  454. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
  455. Vrijwillige Slavernij - deel 3
  456. Vrijwillige Slavernij - deel 2
  457. Vrijwillige Slavernij - deel 1
  458. Opstand!
  459. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
  460. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
  461. Big Brother
  462. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
  463. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
  464. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
  465. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
  466. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
  467. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
  468. No Means No
  469. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
  470. Zwitserland en complexe institutionele thema's
  471. Knipsels oktober 2008
  472. Is de EU democratischer dan België
  473. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
  474. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
  475. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
  476. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
  477. Recall van Arnold Schwarzenegger
  478. Knipsels september 2008
  479. Vier direct democratische initiatieven
  480. Steun Oosterweel referendum
  481. Knipsels augustus 2008
  482. Confederale chaos
  483. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
  484. knipsels juli 2008
  485. Het hervormen van een staat
  486. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
  487. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
  488. Save Our Water Resources
  489. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
  490. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
  491. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
  492. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
  493. NO means NO
  494. Commentaren op de brullende Ierse tijger
  495. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
  496. Blokkeringsmemen herkennen
  497. Die verdomde Ieren toch!
  498. Waar BHV echt over gaat
  499. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
  500. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
  501. Nieuwe Europese Conventie.
  502. Beckerich
  503. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
  504. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
  505. België heruitgevonden
  506. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
  507. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
  508. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
  509. Timosjenko belooft referendum over NAVO
  510. EU bang van Iers referendum
  511. Tempelhof gaat dicht
  512. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
  513. Die vervelende democratie toch
  514. Het vrije woord en dreiging met geweld
  515. Waarom onderwijs?
  516. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
  517. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
  518. Referendum over flat tax te Obwalden
  519. Kleine berichten maart 2008
  520. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
  521. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
  522. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
  523. Iers referendum wordt genegeerd.
  524. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
  525. Geen referendum over grote projecten in Herent.
  526. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
  527. Knipsels januari 2008
  528. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
  529. Referendum over staatshervorming
  530. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
  531. Luisteren politici naar u?
  532. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
  533. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
  534. I want a referendum
  535. Staatsbeslag en individueel welbevinden
  536. Denkend aan Sint Kilda
  537. Federalisme en democratie
  538. Europa wil niet weten van democratie
  539. Despotisme versus volksraadpleging
  540. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
  541. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
  542. Wie laat ons mee beslissen?
  543. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
  544. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
  545. Waarom doet het parlement niets?
  546. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
  547. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
  548. Nieuws van het Referendum Platform
  549. De zetelcarrousel
  550. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
  551. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
  552. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
  553. Wij willen onze zeg!
  554. Europees Referendum Campagne 2
  555. Diverse berichten 11/2007
  556. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
  557. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
  558. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
  559. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
  560. Referendum over Rand kan niet
  561. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
  562. Geen tweede referendum in Nederland
  563. Twee voorstellen van de burger in Gent
  564. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
  565. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
  566. Campaigns from across the EU call for a referendum
  567. Over een echte bescherming van de minderheden
  568. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
  569. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
  570. Hamburg: Referendum over referenda
  571. Het referendum legaliseren
  572. Wij zijn de baas
  573. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
  574. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
  575. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
  576. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
  577. We vertrouwen de burger niet
  578. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
  579. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
  580. Stockholms referendum over tol
  581. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
  582. De politieke kaste
  583. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
  584. Voor een nieuw EU-referendum!
  585. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
  586. Een gezonde stemming?
  587. Christen-democratie en referendum
  588. Op naar volgend EU-referendum
  589. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
  590. Links en rechts
  591. Vertrouwen
  592. De anti-democratische EU
  593. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
  594. Platform voor Vrije Meningsuiting
  595. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
  596. De afwezige staatsburger.
  597. Naar asymmetrische staat
  598. Op zoek naar verdrag zonder referenda
  599. Referendum over Europese grondwet
  600. Référendum
  601. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
  602. First World Conference on Direct Democracy
  603. Reeds 16 Europese petities
  604. Een parlement zonder partijen
  605. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
  606. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
  607. knipsels-april 2007
  608. De campagne is de boodschap.
  609. Handen af van onze verkiezingen
  610. Nominaties voor Open Parachute-prijs
  611. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
  612. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
  613. knipsels
  614. Tsjechisch sprookje
  615. Referendum over macht van politieke partijen
  616. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
  617. Verslag debat: democratie in België?
  618. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
  619. De kiesdrempel
  620. Democratie zonder nonsens
  621. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
  622. campagne verkiezingen 2007
  623. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
  624. lezing Arthur De Decker
  625. ¿Qué es lo que pretendemos?
  626. ¿Quienes somos?
  627. Vlaanderen onafhankelijk?
  628. Nieuw nummer van Athene is uit
  629. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
  630. Het razende schaap van de Franse revolutie
  631. Dedecker voor directe democratie
  632. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
  633. Nederland en het Referendum
  634. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
  635. Vrij Informatie Netwerk
  636. Tussen controle en veiligheid
  637. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
  638. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
  639. Geef de macht terug aan de burger
  640. De Belgische democratie faalt
  641. referendum over abortus
  642. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
  643. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
  644. knipsels
  645. Aansluiting bij Rusland
  646. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
  647. Referendum te Merchtem afgewezen
  648. Referendum op komst in Poperinge?
  649. Grondwetsherziening?
  650. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
  651. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
  652. Democratie zonder politiek?
  653. Een Canadees debat
  654. Vlaams Blok voorstander van het referendum
  655. Dehaene slaat weer toe
  656. Verlies voor de groenen in Hessen
  657. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
  658. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
  659. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
  660. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
  661. Europees netwerk voor direkte democratie
  662. De komende referenda in Zwitserland
  663. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
  664. Reginald Moreels
  665. Ludo Dierickx
  666. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
  667. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
  668. Welke democratie?
  669. Slaafse parlementsleden
  670. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
  671. Europese vetpotten
  672. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
  673. Liegen mag
  674. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
  675. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
  676. Argumenten tegen democratie
  677. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
  678. De referenda in Californië, 7 maart 2000
  679. Het republikeins genootschap
  680. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
  681. Verhofstadt en de paarse democratie
  682. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
  683. Het wonder van de verlichting
  684. Een onthullend arrest
  685. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
  686. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
  687. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
  688. Seborga: we the people...
  689. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
  690. De noodzaak van de geheime stemming
  691. Di Rupo en de directe democratie
  692. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
  693. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
  694. Democratie in België is een schijnvertoning
  695. Verzoekschrift sociale woningen
  696. Bespiegelingen bij de verkiezingen
  697. Verdacht stemadvies
  698. Van Peel spreekt
  699. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
  700. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
  701. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
  702. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
  703. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
  704. Update: de huidige partijstandpunten
  705. Democratie en economie
  706. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
  707. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
  708. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
  709. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
  710. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
  711. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
  712. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
  713. Referendum te Ittre
  714. Het nieuwste argument tegen directe democratie
  715. Belangrijke studie over naïef cynisme
  716. Directe democratie en belastingsfraude
  717. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
  718. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
  719. Nordrhein-Westfalen
  720. Beieren: voldoende handtekeningen
  721. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
  722. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
  723. Beperkte herverkiesbaarheid
  724. Geld en volksinitiatief
  725. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
  726. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
  727. Een historische kans!
  728. Sharia in Nederland?
  729. Documenten van de Verlichting (I)
  730. Slimme wetgeving
  731. Het zogenaamde politiek cynisme
  732. Referendum geëist te Fleurus
  733. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
  734. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
  735. Italië: deelnamedrempels en de maffia
  736. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
  737. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
  738. Nederlandse toestanden - deel II
  739. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
  740. Een anti-democratische mythe
  741. Het surrealisme van de Belgische politiek
  742. Directe democratie in Venezuela?
  743. De november-referenda in de USA
  744. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
  745. Mark Eyskens over het referendum
  746. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
  747. Duitse toestanden
  748. Berichten uit het Noorden
  749. Philadelphia II
  750. Is Europa te democratisch?
  751. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
  752. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
  753. Vrije meningsuiting
  754. Directe democratie en de doodstraf
  755. Documenten van de Verlichting (II)
  756. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
  757. USA: directe democratie en landsconservatie
  758. USA: een stille belastingsrevolutie?
  759. Het referendum en de Belgische grondwet
  760. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
  761. Democratie invoeren in ons land
  762. Drole de guerre (2)
  763. Memes en propaganda
  764. Propaganda begrijpen
  765. Democratie als witte magie
  766. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
  767. Wetgeving rond directe democratie
  768. U wordt waargenomen
  769. Ierland: nieuw referendum over Nice
  770. We the people...
  771. Merkwaardige initiatieven in Californië
  772. Vlaams Blok voor referendum
  773. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
  774. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
  775. Nederland na de verkiezingen
  776. Drole de guerre (5)
  777. U wordt opgevoed
  778. Een democratische partij
  779. Journalisten en hun stem
  780. Van democratie is geen sprake...
  781. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
  782. Twee zielen in Verhofstadt's borst
  783. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
  784. Parlementaire illusies
  785. Het goede leven
  786. Nieuw Gents referendum?
  787. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
  788. Merkwaardig referendum in Norfolk
  789. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
  790. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
  791. Referendum in Duitstalig België?
  792. De standaard over het referendum
  793. Nieuw pamflet van Verhofstadt
  794. Moet berichtgeving waar zijn?
  795. Japanse burger wantrouwt politici
  796. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
  797. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
  798. Quo Vadis, Europa?
  799. Vrij spreekrecht voor alle burgers
  800. Geen democratie in Ekeren
  801. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
  802. Strijd voor symbolen in Bolzano
  803. NVA tegen democratie
  804. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
  805. Marc Elchardus en de (directe) democratie
  806. Vrij spreekrecht voor alle burgers
  807. Drole de guerre
  808. Weerstand tegen democratie
  809. Het nieuwe Estatut
  810. De Grote Illusie heeft toegeslagen
  811. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
  812. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
  813. Europa heeft er een land bij
  814. persknipsels
  815. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
  816. Italië wijst grondwetswijziging af
  817. Géén respect
  818. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
  819. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
  820. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
  821. Volksdictatuur
  822. Eerste online referendum in Zwitserland
  823. Ward Beysen pro directe democratie
  824. Het goede leven
  825. Liegen in Malta
  826. Ondertussen in Somaliland
  827. Oorlog of democratie
  828. Referenda in de kandidaat-lidstaten
  829. Peilingen (België)
  830. Peilingen (internationaal)
  831. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
  832. Geluk en zelfbeschikking
  833. Bart Somers
  834. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
  835. Onze progressieve pers
  836. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
  837. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
  838. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
  839. Britten voor referendum over Europese grondwet
  840. Het particratisch argument
  841. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
  842. Verzwijgen is goud
  843. Notities bij de voorbije verkiezingen
  844. Quotes uit de politiek
  845. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
  846. Partijdige televisie
  847. Europese peilingen
  848. Democratie smaakt naar meer
  849. Catalonië stemt voor meer autonomie
  850. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
  851. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
  852. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
  853. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
  854. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
  855. Interview met Bruno S. Frey (DE)
  856. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
  857. Het Witte Manifest
  858. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
  859. Wie neemt verkeerde beslissingen?
  860. Voor wie is het referendum bedreigend?
  861. Geweld, democratie en multiculturaliteit
  862. Petitie "Europees parlement op een plek"
  863. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
  864. What we do
  865. What we want
  866. Who we are
  867. Qu’est-ce que nous faisons?
  868. Qu’est-ce que nous voulons?
  869. Qui sommes nous?
  870. Nieuwe functies op de website
  871. Referenda en de wil van de burgers
  872. NEWSLETTER #15
  873. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
  874. Enkele presentaties uit Nederland
  875. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
  876. Mensenrechten en democratie
  877. Darwinisme en democratie
  878. Democratie bij de Atheners
  879. NEWSLETTER #14
  880. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
  881. Français
  882. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
  883. mail ons
  884. Conferentie in Brussel 23-24 maart
  885. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
  886. Buurtbevraging in Mechelen
  887. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
  888. Decisive weeks lying ahead
  889. Direct democracy
  890. Omdat een andere politiek nodig is
  891. Democratie.Nu heeft u nodig!
  892. Democracy International Newsletter #13
  893. Vrij spreekrecht is absoluut
  894. The European Citizens’ Initiative
  895. Economie, democratie en het geluk
  896. Democratie maakt gelukkig
  897. Kom mee betogen!
  898. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
  899. Nederland introduceert Burgerinitiatief
  900. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
  901. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
  902. Time for Citizens to take the Initiative
  903. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
  904. Voor de vrijheid van meningsuiting
  905. Over de vrijheid van meningsuiting
  906. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
  907. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
  908. credits
  909. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
  910. DI NEWSLETTER #12
  911. Van particratie naar democratie
  912. De mythe van de Goede Dictator
  913. Vrijheid, democratie & secessie
  914. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
  915. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
  916. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
  917. Schwarzenegger en directe democratie
  918. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
  919. Is België echt een democratie?
  920. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
  921. Het dierbare België
  922. DI-NEWSLETTER #11
  923. De kikker en de politiek
  924. Historiek tot 2002
  925. Referendum bij Picanol over het generatiepact
  926. Laten we de stemplicht afschaffen.
  927. Historiek tot 2005
  928. Wat is en doet Democratie.nu ?
  929. Organisatie van WIT
  930. Wat is directe democratie?
  931. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
  932. Het einde van de particratie?
  933. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
  934. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
  935. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
  936. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
  937. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
  938. Aangeleerde hulpeloosheid
  939. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
  940. Telt Ieders mening mee?
  941. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
  942. N-VA slikt voorstel in
  943. Het complotdenken ondergraaft de democratie
  944. Het pad van de innerlijke opstand
  945. Bevolking met kluitje in het riet
  946. Over eindtermen en burgerzin
  947. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
  948. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
  949. Schwarzenegger bijt in het zand
  950. Wijsheid voor de massa?
  951. over deze website
  952. History
  953. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
  954. Hoe doden we een volksbesluit?
  955. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
  956. Wahlstreik!
  957. politiek algemeen
  958. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
  959. boeken en artikels
  960. Interview Jos Verhulst
  961. Het verdiepen van de democratie
  962. Persbericht Democratie.nu
  963. Witte Werf maart 1999
  964. Witte Werf mei 1999
  965. Witte Werf augustus 1999
  966. Witte Werf oktober 1999
  967. Witte Werf november 1999
  968. Witte Werf december 1999
  969. Witte Werf april 2000
  970. Witte Werf mei 2000
  971. Witte Werf december 2001
  972. Witte Werf februari 2002
  973. Witte Werf juni 2002
  974. Witte Werf oktober 2002
  975. Witte Werf december 2002
  976. Witte Werf april 2003
  977. Witte Werf juli 2003
  978. Witte Werf november 2003
  979. Witte Werf januari 1999
  980. Witte Werf januari 2000
  981. Over particratie, meerderheid en oppositie
  982. Witte Werf januari 2004
  983. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
  984. Wit Bericht 05/09/2001
  985. Wit Bericht 23/03/2002
  986. Wit Bericht 10/04/2002
  987. Wit Bericht 20/04/2002
  988. Wit Bericht 17/05/2002
  989. Wit Bericht 11/09/2002
  990. Wit Bericht 02/01/2003
  991. Wit Bericht 19/01/2003
  992. Wit Bericht 25/01/2003