Nieuws

Mini-congres van vzw Democratie.Nu 2018

Op 24 februari organiseert Democratie.Nu opnieuw een mini-congres met als centraal thema:

 

‘Hoe democratisch zijn verkiezingen?

Hoe verkrijgt uw stem werkelijke macht?’ 

 

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober maken dit thema brandend actueel.

Verkiezingen worden steeds gelijkgesteld aan democratie. 
Dit wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. 
Verschillende sprekers onderzoeken en belichten elk vanuit hun expertise en ervaringen deze stelling.

Zaterdag 24 februari 2018 van 8u45 tot 13u30
Liberaal Archief Kramersplein 23 9000 Gent

Vrije bijdrage

Kondig a.u.b. uw deelname aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

08u15
Onthaal

08u45 
Bert Penninckx (Democratie.Nu)
Inleidend woord
www.democratie.nu

9u
Jean-Paul Pinon (We Citizens)
 De ‘kieswijzer’: nu de burger eens mag meedoen, hoe gebruikt hij het beste zijn stem?
www.wecitizens.be/nl/onze-tools/kieswijzer/

9u30 
Bart Neys (Referendumpartij)
www.referendum-partij.be

10u
Gilberte Muls (Lubbeek Leeft)
lubbeekleeft.be/beginselverklaring

 10u30 
pauze 
met drank & broodjes

11u
Peter Vangeel (in naam van de burgers van Grobbendonk & Bouwel)
‘Uitklapdemocratie in de praktijk: een succesvol voorbeeld’
www.deburgers.be 

11u30
Thomas Goorden (Burgerlijst Antwerpen)
‘Uitklap-democratie/Flatpack-democracy’:
wat zijn de opties als je binnen het huidige kiessysteem aan de slag wil en maximale beleidsparticipatie wil organiseren?
www.burgerlijst.be

12u
David Joëts (Democratie.Nu)
Zijn verkiezingen essentieel voor een democratie?
www.democratie.nu 

12u30 - 13u30
debat/vragenuurtje
met drank & broodjes

 

Graag vooraf inschrijven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
met vermelding van het aantal personen.

Maak dit minicongres mee mogelijk. Een donatie is welkom.

Ter plaatse te verkrijgen: het boek “Directe democratie” (€14), de artikelenbundel (€5) en fluovestjes M, L, XL (€11). Leden (€30/jaar) krijgen 50% korting op de boeken.

Knipsels december 2017

Lees meer: Knipsels december 2017

Help je mee flyeren tijdens de betoging van 19 december?

Dinsdag a.s. 19 december vindt in Brussel een vakbondsmanifestatie plaats (tegen de beknottingen van de pensioenen).


Voor Democratie vzw een uitstekende gelegenheid om samen met onze Waalse gelijkgezinden in de kijker te lopen en ruchtbaarheid te geven aan onze federale petitie ‘Bindend Referendum en Burgerinitiatief’.

Deze petitie, waarvoor we in heel het land 100 000 handtekeningen wensen te verzamelen, moet de regering aansporen een fundamenteel democratisch recht in de grondwet in te schrijven, namelijk de beslissing van de burger over zijn wetten.

 

Wij delen pamfletten uit en - waar mogelijk - laten we onze petitielijsten ondertekenen.

 

Plaats: hoek Albert II-laan en Rogierstraat, Brussel.
Uur:  tussen 9.30 u & 9.45 u.

 

DOE JE MEE?

Laat het ons weten. Hoe meer activisten hoe beter.

 

* Niet vergeten: fluo-vestje met opschrift(en) Democratie.Nu.
Wie er geen heeft: laat het weten, je krijgt er één ter plaatse.

 

Wij rekenen op jullie!

Een democratische groet,

het Democratie.Nu-team

persbericht PLATFORM POLITIEKE RECHTEN

Lancering van het Platform Politieke Rechten.


Het brengt burgers, organisaties en politieke partijen samen wat één punt betreft:

de manier van regeren hervormen door politieke rechten in te voeren .

 

Politieke rechten organiseren de wil van de burgers en brengen ze tot uiting ; belangrijkste ondersteuning van de democratie, zijn ze de leidende hand van een regering.

Politieke rechten geven een heel andere draai aan de loop van wat gebeurt ! In Zwitserland, een land van grote verscheidenheid, functioneren ze sedert eeuwen !

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie op dinsdag 21 november om 10u30.

 

Adres : Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3  5000 Namen

contact : 0498/043068

Aanwezig (o.a.): de Referendumpartij (B), DEMOCRATIE BELGIUM (W + Bru.), Democratie Nu ! (Vl), Mouvement Citoyens Libres (W), Wij Burgers (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Bru).

 

 

Een goed gedocumenteerd persdossier zal aan de journalisten overhandigd worden.

Het Platform voor Politieke Rechten heeft als doelstelling de situatie volledig te veranderen, de manier van regeren te hervormen  door politieke rechten in te voeren.

 

Politieke rechten gaan veel verder dan fundamentele rechten : hun doel is er toe te komen op een objectieve manier te garanderen dat elk project van de politieke macht « de trouwe en echte uitdrukking is van de wil van het volk», het volk is soeverein (cfr. Zwitserse Grondwet – Art 34)

 

Twee werktuigen zijn de basis van  politieke rechten :

 

- Het recht op referendum : het recht voor de bevolking een project van de overheid aan te nemen of te verwerpen.

- Het initiatiefrecht: het recht voor de burgers een project voor te stellen (herzien van de Grondwet, een wet…).

 

Politieke rechten zijn de fundamenten van een ware democratie waar, noodzakelijk, de projecten van de overheid overeenkomen met de wil van de burgers.
In Zwitserland bestaan zij al eeuwen, op uitzonderlijke manier,  maar ze zijn praktisch onbekend bij ons. Dat zal zeker niet lang meer duren !

 

Er zijn wel veel vragen wat de praktijk betreft…

 

- Mag de burger stemmen voor  overheidsbeslissingen op verschillende niveau’s?

- Moet de burger stemmen voor alle beslissingen?

- Hoe referenda en initiatieven in de praktijk organiseren?

- Zal de burger te veel tijd moeten besteden aan stemmingen en aanwezigheid in amfitheaters?

- Hoe kan de burger duidelijk zijn wil uiten wat een complex dossier betreft dat verschillende onderwerpen behandelt?

- Welke zijn de voor- en nadelen van politieke rechten?

- Is het de meerderheid van de bevolking die alle beslissingen neemt wat alle projecten van de gemeenschap betreft?

- In welke mate kan het volk gemanipuleerd worden door belangengroepen?

- Een gemeente, bvb door extreem rechts vergiftigd, zou zij bvb racistische regels kunnen stemmen ?

- Enz…

 

De persconferentie zal antwoorden op alle vragen die deze onderwerpen betreffen.

 

Gedurende de persconferentie zal ook de geschiedenis van de politieke rechten in België behandeld worden, evenals zekere vernieuwende politieke rechten zoals deze die de burger de mogelijkheid geven om de overheid te verplichten een wet in te voeren (Alain Lebrun, jurist) en de huidige petitie voor politieke rechten (Bruno Clerckx).

 

De politieke rechten organiseren en objectiveren de uitdrukking van wat de  burgers willen.

Ze maken het gewelf van de democratie, ze leiden het bestuur.

 

Een oproep gaat naar alle burgers die de gang van zaken willen veranderen !

persconferentie dinsdag 21 november, Namen

 

Lancement de la Plate forme des Droits Politiques.

Elle regroupe citoyens, organisations et partis unis sur 1 point:

réformer la gouvernance, en instaurant les droits politiques.

    

Les droits politiques organisent et objectivisent l'expression de la volonté des citoyens.

Clefs de voûte de la démocratie, ils dirigent la gouvernance.

Ils inversent le cours des choses!

En Suisse, pays hétérogène s'il en est, depuis des siècles !

 

    

Vous êtes cordialement invités à la conférence de presse ce mardi 21 novembre 2017 à 10h30!

            

Adresse: Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3, 5000 Namur

Contact: 0498 /043068

Présents (e.a.): Parti Référendum (B), Democratie Belgium (W+Brx.), Democratie.Nu! (VL), Mouvement Citoyens Libres (W), Nous Citoyens (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Brx.), ...

                        

Vous trouverez le communiqué de presse en annexe. 

Un dossier de presse largement documenté sera remis aux journalistes.

                         

La Plate forme des Droits Politiques a pour objet d'inverser le cours des choses, réformer la gouvernance, en instaurant les droits politiques.

Les droits politiques vont bien au-delà des droits fondamentaux: ils ont pour but et garantissent de façon objective que chaque projet des autorités publiques soit « l'expression fidèle et sûre de la volonté de la population », souveraine (Constitution Suisse – Art 34).

 

2 outils principaux composent les droits politiques:

- Le droit de référendum: le droit de la population d'approuver/rejeter un projet des autorités publiques.

- Le droit d'initiative: le droit des citoyens de proposer un projet (révision constitution, loi, ...).

    

Les droits politiques sont les fondements d'une démocratie de concordance entre les projets des autorités et volonté des citoyens, d'une démocratie.

Appliqués de façon remarquable en Suisse depuis plusieurs siècles, ils restent largement méconnus chez nous. Mais plus pour longtemps, sans doute! ...

De nombreuses questions se posent quant à leur application pratique ...

- Le citoyen peut-il voter pour les décisions aux différents niveaux de pouvoir?

- Le citoyen doit-il voter pour toutes les décisions?

- Comment s'organisent en pratique les référendums et les initiatives?

- Le citoyen va-t-il devoir passer sa vie dans les hémicycles et les bureaux de vote?

- Comment peut-il exprimer clairement sa volonté sur un dossier complexe, qui traite de plusieurs questions différentes?

- Quels sont les avantages et désavantages des droits politiques?

- La majorité de la population décide-t-elle de tous les projets de la société?

- Dans quelle mesure le peuple peut-il être manipulé par les groupes d'intérêts?

- Une commune, gangrénée par l'extrême droite, pourrait-elle, par exemple, décider de voter des règlements à caractère raciste?

- etc.   

           

La conférence de presse répondra à toutes les questions sur le sujet.

 

Lors de la conférence de presse seront également présentés l'histoire des droits politiques en Belgique, certains droits politiques novateurs, comme celui du citoyen à contraindre l'autorité à l'exécution du droit (Alain Lebrun, juriste) et la pétition en cours pour les droits politiques (Bruno Clerckx).

   

                             

Les droits politiques organisent et objectivisent l'expression de la volonté des citoyens.

Clefs de voûte de la démocratie, ils dirigent la gouvernance.

        

Appel est lancé aux citoyens qui veulent inverser le cours des choses!

 

 

NEDERLANDSTALIG PERSBERICHT

Lancering van het Platform Politieke Rechten.

Het brengt burgers, organisaties en politieke partijen samen wat één punt betreft:

de manier van regeren hervormen door politieke rechten in te voeren .

 

Politieke rechten organiseren de wil van de burgers en brengen ze tot uiting ; belangrijkste ondersteuning van de democratie, zijn ze de leidende hand van een regering.

Politieke rechten geven een heel andere draai aan de loop van wat gebeurt ! In Zwitserland, een land van grote verscheidenheid, functioneren ze sedert eeuwen !

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie op dinsdag 21 november om 10u30.

 

Adres : Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3  5000 Namen

contact : 0498/043068

Aanwezig (o.a.): de Referendumpartij (B), DEMOCRATIE BELGIUM (W + Bru.), Democratie Nu ! (Vl), Mouvement Citoyens Libres (W), Wij Burgers (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Bru).

  

Een goed gedocumenteerd persdossier zal aan de journalisten overhandigd worden.

 

Het Platform voor Politieke Rechten heeft als doelstelling de situatie volledig te veranderen, de manier van regeren te hervormen door politieke rechten in te voeren. 

Politieke rechten gaan veel verder dan fundamentele rechten : hun doel is er toe te komen op een objectieve manier te garanderen dat elk project van de politieke macht « de trouwe en echte uitdrukking is van de wil van het volk», het volk is soeverein (cfr. Zwitserse Grondwet – Art 34)

 

Twee werktuigen zijn de basis van  politieke rechten :

- Het recht op referendum : het recht voor de bevolking een project van de overheid aan te nemen of te verwerpen.

- Het initiatiefrecht: het recht voor de burgers een project voor te stellen (herzien van de Grondwet, een wet…).

 

Politieke rechten zijn de fundamenten van een ware democratie waar, noodzakelijk, de projecten van de overheid overeenkomen met de wil van de burgers.

In Zwitserland bestaan zij al eeuwen, op uitzonderlijke manier,  maar ze zijn praktisch onbekend bij ons. Dat zal zeker niet lang meer duren !

 

Er zijn wel veel vragen wat de praktijk betreft…

- Mag de burger stemmen voor  overheidsbeslissingen op verschillende niveau’s?

- Moet de burger stemmen voor alle beslissingen?

- Hoe referenda en initiatieven in de praktijk organiseren?

- Zal de burger te veel tijd moeten besteden aan stemmingen en aanwezigheid in amfitheaters?

- Hoe kan de burger duidelijk zijn wil uiten wat een complex dossier betreft dat verschillende onderwerpen behandelt?

- Welke zijn de voor- en nadelen van politieke rechten?

- Is het de meerderheid van de bevolking die alle beslissingen neemt wat alle projecten van de gemeenschap betreft?

- In welke mate kan het volk gemanipuleerd worden door belangengroepen?

- Een gemeente, bvb door extreem rechts vergiftigd, zou zij bvb racistische regels kunnen stemmen ?

- Enz…

 

De persconferentie zal antwoorden op alle vragen die deze onderwerpen betreffen.

 

Gedurende de persconferentie zal ook de geschiedenis van de politieke rechten in België behandeld worden, evenals zekere vernieuwende politieke rechten zoals deze die de burger de mogelijkheid geven om de overheid te verplichten een wet in te voeren (Alain Lebrun, jurist) en de huidige petitie voor politieke rechten (Bruno Clerckx).

 

De politieke rechten organiseren en objectiveren de uitdrukking van wat de  burgers willen.

Ze maken het gewelf van de democratie, ze leiden het bestuur.

 

Een oproep gaat naar alle burgers die de gang van zaken willen veranderen !

 

 

Meer artikelen...

 1. uitnodiging voordracht 29 november
 2. Democratie en de Catalonië-kwestie
 3. Knipsels november 2017
 4. Democracy Target Belgium
 5. Knipsels oktober 2017
 6. Overzichtspagina Gewestelijke Voksraadpleging
 7. verzoek fractieleiders Gewestelijke Volksraadpleging
 8. vrijwilligersvacatures
 9. Vacature communicatiestrateeg
 10. vacature projectleider
 11. Knipsels september 2017
 12. Knipsels augustus 2017
 13. Knipsels juli 2017
 14. Dringende projecten Democratie.Nu
 15. participatiecongres
 16. Rechtsstaat?
 17. rechtstaat
 18. Gedwongen Mandatering
 19. Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan
 20. antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan
 21. Knipsels juni 2017
 22. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 23. Vraagstelling in het lobbywerk
 24. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 25. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 26. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 27. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 28. Merkwaardig
 29. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 30. Herhaalt de geschiedenis zich?
 31. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 32. Knipsels mei 2017
 33. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 34. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 35. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 36. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 37. Forum voor Democratie over referenda
 38. gents referendum
 39. Knipsels april 2017
 40. Knipsels maart 2017
 41. bestel uw workshop!
 42. 3 wegen om de democratie in te voeren
 43. Knipsels februari 2017
 44. Mini-congres 18 februari
 45. Knipsels januari 2018
 46. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 47. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 48. Knipsels december 2016
 49. Knipsels november 2016
 50. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 51. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 52. Knipsels oktober 2016
 53. Knipsels september 2016
 54. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 55. Was de Brexit een eerste testrit?
 56. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 57. Knipsels augustus 2016
 58. Interview met de Referendum-Partij
 59. Knipsels juli 2016
 60. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 61. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 62. Knipsels juni 2016
 63. Knipsels mei 2016
 64. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 65. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 66. workshop loting 19 april Gent
 67. een mislukt opiniestuk
 68. Knipsels april 2016
 69. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 70. Quotes over de NPC
 71. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 72. Uitvoeringsdecreet wallonië
 73. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 74. Knipsels maart 2016
 75. Knipsels januari 2016
 76. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 77. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 78. Oproep: "En u?"
 79. Agenda
 80. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 81. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 82. Editoriaal
 83. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 84. Knipsels december 2015
 85. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 86. Knipsels november 2015
 87. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 88. Knipsels oktober 2015
 89. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 90. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 91. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 92. Knipsels september 2015
 93. Knipsels augustus 2015
 94. Knipsels juli 2015
 95. Knipsels juni 2015 deel 2
 96. Knipsels juni 2015
 97. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 98. Wat is democratie?
 99. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 100. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 101. Knipsels mei 2015 deel 2
 102. Knipsels mei 2015
 103. Knipsels april 2015 deel 2
 104. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 105. Knipsels april 2015
 106. Knipsels maart 2015 deel 3
 107. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 108. Knipsels maart 2015 deel 2
 109. Knipsels maart 2015
 110. Knipsels februari 2015
 111. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 112. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 113. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 114. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 115. Knipsels Januari 2015
 116. Knipsels Kerst 2014
 117. Doneer!
 118. Knipsels december 2014
 119. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 120. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 121. Knipsels november 2014
 122. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 123. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 124. Knipsels oktober 2014
 125. Knipsels juli 2014
 126. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 127. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 128. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 129. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 130. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 131. Knipsels juni 2014
 132. Les positions des partis
 133. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 134. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 135. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 136. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 137. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 138. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 139. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 140. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 141. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 142. Begrippen rond democratie
 143. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 144. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 145. De N-VA en het referendum
 146. Knipsels maart 2014
 147. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 148. Knipsels 02/2014
 149. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 150. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 151. Directe democratie maakt het volk soeverein
 152. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 153. Les articles de Démocratie Directe
 154. Knipsels 09/2013
 155. Wie is er bang van confederalisme?
 156. Knipsels 12/2013
 157. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 158. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 159. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 160. Witte werven
 161. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 162. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 163. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 164. Wilfried Martens en de democratie
 165. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 166. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 167. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 168. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 169. De afgeremde democratie
 170. Dossier: Tax Freedom Day
 171. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 172. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 173. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 174. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 175. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 176. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 177. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 178. Hoe organiseer ik een referendum?
 179. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 180. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 181. De referendumsituatie in Vlaanderen
 182. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 183. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 184. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 185. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 186. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 187. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 188. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 189. Knipsels 10/2012
 190. Knipsels 08/2012
 191. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 192. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 193. Overwoekerende particratie
 194. Knipsels 07/2012
 195. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 196. Defining and measuring democracy
 197. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 198. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 199. Presentaties van de workshops
 200. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 201. Referendum over hennepteelt
 202. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 203. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 204. Knipsels maart 2012
 205. Waar is het Duitse goud?
 206. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 207. Artikelenbundel Februari 2012
 208. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 209. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 210. Artikelenbundel januari 2012
 211. 1ste Partijcongres van 3D
 212. Burgerinitiatieven
 213. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 214. G1000: zwakke placebo
 215. Het gedroomde land van de G1000
 216. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 217. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 218. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 219. Korte berichten november 2011
 220. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 221. ESM, de nieuwe Europese dictator
 222. Zwitserland is België niet
 223. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 224. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 225. Klein maar dapper.
 226. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 227. Burger telt weer niet mee
 228. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 229. De verzwegen revolutie in IJsland
 230. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 231. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 232. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 233. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 234. Marokkanen willen meer democratie
 235. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 236. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 237. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 238. G1000 Burgerinitiatief
 239. Democracy International Conferentie
 240. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 241. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 242. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 243. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 244. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 245. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 246. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 247. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 248. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 249. Schending Verdrag van Lissabon
 250. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 251. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 252. Vrije verkiezingen Egypte
 253. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 254. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 255. Burgerinitiatieven Rucphen
 256. BROV Politiek theater
 257. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 258. ECAS Conferentie 17 maart
 259. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 260. Volksraadpleging Tielt
 261. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 262. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 263. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 264. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 265. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 266. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 267. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 268. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 269. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 270. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 271. Referendum over Parkstad Turnhout?
 272. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 273. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 274. Referendum in Zulte
 275. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 276. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 277. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 278. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 279. Start je eigen land
 280. Mandataris versus partij
 281. De deugdzaamheid van de kleintjes
 282. Touring wil referendum over rekeningrijden
 283. Politieke etiketten : what’s in a name?
 284. Direct democracy prevents violence
 285. De macht van het volk, een referendum nu!
 286. Organiseer referendum over voortbestaan België
 287. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 288. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 289. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 290. De Belgische staatshervorming voorbij
 291. Staatshervorming Plan Z
 292. Over standpunt...
 293. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 294. De pi-factor van De Lange Wapper
 295. Zwitserland blijft meest competitieve land
 296. Knipsels september 2010
 297. Turken houden referendum over hun grondwet
 298. Groen licht voor geheime operaties
 299. Global Citizens in Charge
 300. Prijs voor de Democratie 2010
 301. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 302. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 303. ECI - pas vanaf 2012
 304. De wereld als weerbericht
 305. 1 op 6 Belgen stemde niet
 306. Referendum op lange baan geschoven
 307. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 308. Confederalisme voor dummies
 309. Natuurlijke rechten en democratie
 310. De stad der zienden
 311. België IS gebarsten
 312. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 313. Kiezersbedrog 2010
 314. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 315. Europa is alles behalve demokratisch
 316. De vergrendelde democratie
 317. Zwitserse zuinigheid
 318. Confederaal België
 319. Democratie? dream on
 320. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 321. Waar voor je geld-index
 322. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 323. De mythe van de parlementaire democratie
 324. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 325. Het Zweedse referendum
 326. Institutionele vuilnisbelt
 327. Hervormingsstreven in het vizier
 328. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 329. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 330. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 331. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 332. Direct Democracy Now!
 333. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 334. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 335. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 336. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 337. Directe democratische partijen
 338. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 339. Workshop - Politiek zonder politici
 340. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 341. Diplomademocratie
 342. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 343. Firmenspenden verbieten
 344. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 345. Politics without Politicians
 346. De EU schaadt de Europese idee
 347. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 348. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 349. The EU and Democracy do not match
 350. Minaretten
 351. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 352. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 353. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 354. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 355. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 356. Herentals stemt over verdwijnpaal
 357. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 358. Een gids door enkele documenten
 359. Global Forum on Modern Direct Democracy
 360. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 361. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 362. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 363. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 364. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 365. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 366. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 367. GVA en Democratie.Nu
 368. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 369. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 370. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 371. Directe democratie smaakt naar meer
 372. Referendum in Waasland?
 373. De Gewone Sabotage
 374. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 375. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 376. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 377. Geen gewone zondag in Antwerpen
 378. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 379. Persmap van Democratie.Nu
 380. Persbericht van Democratie.Nu
 381. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 382. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 383. Een democratische hoogdag
 384. Het referendum als democratisering van de politiek
 385. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 386. Directe Democratie en Bart De Wever
 387. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 388. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 389. Duitse kink in de EU-kabel?
 390. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 391. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 392. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 393. De kwelgeest Lange Wapper
 394. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 395. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 396. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 397. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 398. Uitwassen van de particratie
 399. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 400. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 401. Global Forum on Modern Direct Democracy
 402. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 403. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 404. Belangrijkste voordelen directe democratie
 405. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 406. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 407. Democratie en economie
 408. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 409. Burgemeester wil geen referendum
 410. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 411. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 412. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 413. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 414. Niemand geloofde nog in verbreding
 415. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 416. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 417. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 418. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 419. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 420. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 421. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 422. Izegem : Actiecomit
 423. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 424. Het einde van de grondwet?
 425. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 426. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 427. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 428. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 429. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 430. Over de scheiding der machten
 431. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 432. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 433. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 434. Knipsels april 2009
 435. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 436. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 437. De opmars van een wereldregering
 438. Democratie voor de elite
 439. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 440. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 441. Een blablabla Parlement
 442. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 443. Particratie is geen democratie
 444. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 445. Knipsels maart 2009
 446. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 447. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 448. Knipsels februari 2009
 449. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 450. Knipsels januari 2009
 451. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 452. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 453. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 454. De logica van de democratie
 455. Bedenkingen over de scheiding der machten
 456. Democratie en natuurrecht
 457. Voorbij de staatshervorming
 458. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 459. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 460. politiek beu
 461. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 462. Austrian minister quits over EU referendum clause
 463. Knipsels december 2008
 464. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 465. Referendum over stemplicht
 466. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 467. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 468. Knipsels november 2008
 469. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 470. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 471. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 472. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 473. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 474. Opstand!
 475. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 476. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 477. Big Brother
 478. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 479. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 480. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 481. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 482. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 483. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 484. No Means No
 485. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 486. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 487. Knipsels oktober 2008
 488. Is de EU democratischer dan België
 489. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 490. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 491. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 492. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 493. Recall van Arnold Schwarzenegger
 494. Knipsels september 2008
 495. Vier direct democratische initiatieven
 496. Steun Oosterweel referendum
 497. Knipsels augustus 2008
 498. Confederale chaos
 499. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 500. knipsels juli 2008
 501. Het hervormen van een staat
 502. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 503. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 504. Save Our Water Resources
 505. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 506. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 507. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 508. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 509. NO means NO
 510. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 511. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 512. Blokkeringsmemen herkennen
 513. Die verdomde Ieren toch!
 514. Waar BHV echt over gaat
 515. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 516. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 517. Nieuwe Europese Conventie.
 518. Beckerich
 519. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 520. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 521. België heruitgevonden
 522. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 523. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 524. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 525. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 526. EU bang van Iers referendum
 527. Tempelhof gaat dicht
 528. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 529. Die vervelende democratie toch
 530. Het vrije woord en dreiging met geweld
 531. Waarom onderwijs?
 532. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 533. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 534. Referendum over flat tax te Obwalden
 535. Kleine berichten maart 2008
 536. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 537. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 538. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 539. Iers referendum wordt genegeerd.
 540. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 541. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 542. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 543. Knipsels januari 2008
 544. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 545. Referendum over staatshervorming
 546. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 547. Luisteren politici naar u?
 548. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 549. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 550. I want a referendum
 551. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 552. Denkend aan Sint Kilda
 553. Federalisme en democratie
 554. Europa wil niet weten van democratie
 555. Despotisme versus volksraadpleging
 556. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 557. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 558. Wie laat ons mee beslissen?
 559. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 560. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 561. Waarom doet het parlement niets?
 562. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 563. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 564. Nieuws van het Referendum Platform
 565. De zetelcarrousel
 566. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 567. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 568. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 569. Wij willen onze zeg!
 570. Europees Referendum Campagne 2
 571. Diverse berichten 11/2007
 572. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 573. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 574. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 575. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 576. Referendum over Rand kan niet
 577. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 578. Geen tweede referendum in Nederland
 579. Twee voorstellen van de burger in Gent
 580. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 581. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 582. Campaigns from across the EU call for a referendum
 583. Over een echte bescherming van de minderheden
 584. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 585. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 586. Hamburg: Referendum over referenda
 587. Het referendum legaliseren
 588. Wij zijn de baas
 589. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 590. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 591. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 592. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 593. We vertrouwen de burger niet
 594. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 595. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 596. Stockholms referendum over tol
 597. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 598. De politieke kaste
 599. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 600. Voor een nieuw EU-referendum!
 601. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 602. Een gezonde stemming?
 603. Christen-democratie en referendum
 604. Op naar volgend EU-referendum
 605. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 606. Links en rechts
 607. Vertrouwen
 608. De anti-democratische EU
 609. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 610. Platform voor Vrije Meningsuiting
 611. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 612. De afwezige staatsburger.
 613. Naar asymmetrische staat
 614. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 615. Referendum over Europese grondwet
 616. Référendum
 617. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 618. First World Conference on Direct Democracy
 619. Reeds 16 Europese petities
 620. Een parlement zonder partijen
 621. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 622. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 623. knipsels-april 2007
 624. De campagne is de boodschap.
 625. Handen af van onze verkiezingen
 626. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 627. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 628. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 629. knipsels
 630. Tsjechisch sprookje
 631. Referendum over macht van politieke partijen
 632. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 633. Verslag debat: democratie in België?
 634. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 635. De kiesdrempel
 636. Democratie zonder nonsens
 637. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 638. campagne verkiezingen 2007
 639. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 640. lezing Arthur De Decker
 641. ¿Qué es lo que pretendemos?
 642. ¿Quienes somos?
 643. Vlaanderen onafhankelijk?
 644. Nieuw nummer van Athene is uit
 645. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 646. Het razende schaap van de Franse revolutie
 647. Dedecker voor directe democratie
 648. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 649. Nederland en het Referendum
 650. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 651. Vrij Informatie Netwerk
 652. Tussen controle en veiligheid
 653. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 654. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 655. Geef de macht terug aan de burger
 656. De Belgische democratie faalt
 657. referendum over abortus
 658. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 659. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 660. knipsels
 661. Aansluiting bij Rusland
 662. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 663. Referendum te Merchtem afgewezen
 664. Referendum op komst in Poperinge?
 665. Grondwetsherziening?
 666. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 667. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 668. Democratie zonder politiek?
 669. Een Canadees debat
 670. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 671. Dehaene slaat weer toe
 672. Verlies voor de groenen in Hessen
 673. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 674. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 675. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 676. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 677. Europees netwerk voor direkte democratie
 678. De komende referenda in Zwitserland
 679. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 680. Reginald Moreels
 681. Ludo Dierickx
 682. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 683. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 684. Welke democratie?
 685. Slaafse parlementsleden
 686. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 687. Europese vetpotten
 688. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 689. Liegen mag
 690. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 691. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 692. Argumenten tegen democratie
 693. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 694. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 695. Het republikeins genootschap
 696. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 697. Verhofstadt en de paarse democratie
 698. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 699. Het wonder van de verlichting
 700. Een onthullend arrest
 701. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 702. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 703. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 704. Seborga: we the people...
 705. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 706. De noodzaak van de geheime stemming
 707. Di Rupo en de directe democratie
 708. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 709. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 710. Democratie in België is een schijnvertoning
 711. Verzoekschrift sociale woningen
 712. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 713. Verdacht stemadvies
 714. Van Peel spreekt
 715. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 716. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 717. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 718. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 719. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 720. Update: de huidige partijstandpunten
 721. Democratie en economie
 722. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 723. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 724. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 725. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 726. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 727. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 728. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 729. Referendum te Ittre
 730. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 731. Belangrijke studie over naïef cynisme
 732. Directe democratie en belastingsfraude
 733. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 734. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 735. Nordrhein-Westfalen
 736. Beieren: voldoende handtekeningen
 737. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 738. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 739. Beperkte herverkiesbaarheid
 740. Geld en volksinitiatief
 741. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 742. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 743. Een historische kans!
 744. Sharia in Nederland?
 745. Documenten van de Verlichting (I)
 746. Slimme wetgeving
 747. Het zogenaamde politiek cynisme
 748. Referendum geëist te Fleurus
 749. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 750. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 751. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 752. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 753. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 754. Nederlandse toestanden - deel II
 755. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 756. Een anti-democratische mythe
 757. Het surrealisme van de Belgische politiek
 758. Directe democratie in Venezuela?
 759. De november-referenda in de USA
 760. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 761. Mark Eyskens over het referendum
 762. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 763. Duitse toestanden
 764. Berichten uit het Noorden
 765. Philadelphia II
 766. Is Europa te democratisch?
 767. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 768. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 769. Vrije meningsuiting
 770. Directe democratie en de doodstraf
 771. Documenten van de Verlichting (II)
 772. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 773. USA: directe democratie en landsconservatie
 774. USA: een stille belastingsrevolutie?
 775. Het referendum en de Belgische grondwet
 776. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 777. Democratie invoeren in ons land
 778. Drole de guerre (2)
 779. Memes en propaganda
 780. Propaganda begrijpen
 781. Democratie als witte magie
 782. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 783. Wetgeving rond directe democratie
 784. U wordt waargenomen
 785. Ierland: nieuw referendum over Nice
 786. We the people...
 787. Merkwaardige initiatieven in Californië
 788. Vlaams Blok voor referendum
 789. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 790. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 791. Nederland na de verkiezingen
 792. Drole de guerre (5)
 793. U wordt opgevoed
 794. Een democratische partij
 795. Journalisten en hun stem
 796. Van democratie is geen sprake...
 797. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 798. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 799. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 800. Parlementaire illusies
 801. Het goede leven
 802. Nieuw Gents referendum?
 803. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 804. Merkwaardig referendum in Norfolk
 805. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 806. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 807. Referendum in Duitstalig België?
 808. De standaard over het referendum
 809. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 810. Moet berichtgeving waar zijn?
 811. Japanse burger wantrouwt politici
 812. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 813. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 814. Quo Vadis, Europa?
 815. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 816. Geen democratie in Ekeren
 817. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 818. Strijd voor symbolen in Bolzano
 819. NVA tegen democratie
 820. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 821. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 822. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 823. Drole de guerre
 824. Weerstand tegen democratie
 825. Het nieuwe Estatut
 826. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 827. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 828. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 829. Europa heeft er een land bij
 830. persknipsels
 831. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 832. Italië wijst grondwetswijziging af
 833. Géén respect
 834. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 835. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 836. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 837. Volksdictatuur
 838. Eerste online referendum in Zwitserland
 839. Ward Beysen pro directe democratie
 840. Het goede leven
 841. Liegen in Malta
 842. Ondertussen in Somaliland
 843. Oorlog of democratie
 844. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 845. Peilingen (België)
 846. Peilingen (internationaal)
 847. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 848. Geluk en zelfbeschikking
 849. Bart Somers
 850. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 851. Onze progressieve pers
 852. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 853. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 854. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 855. Britten voor referendum over Europese grondwet
 856. Het particratisch argument
 857. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 858. Verzwijgen is goud
 859. Notities bij de voorbije verkiezingen
 860. Quotes uit de politiek
 861. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 862. Partijdige televisie
 863. Europese peilingen
 864. Democratie smaakt naar meer
 865. Catalonië stemt voor meer autonomie
 866. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 867. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 868. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 869. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 870. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 871. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 872. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 873. Het Witte Manifest
 874. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 875. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 876. Voor wie is het referendum bedreigend?
 877. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 878. Petitie "Europees parlement op een plek"
 879. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 880. What we do
 881. What we want
 882. Who we are
 883. Qu’est-ce que nous faisons?
 884. Qu’est-ce que nous voulons?
 885. Qui sommes nous?
 886. Nieuwe functies op de website
 887. Referenda en de wil van de burgers
 888. NEWSLETTER #15
 889. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 890. Enkele presentaties uit Nederland
 891. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 892. Mensenrechten en democratie
 893. Darwinisme en democratie
 894. Democratie bij de Atheners
 895. NEWSLETTER #14
 896. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 897. Français
 898. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 899. mail ons
 900. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 901. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 902. Buurtbevraging in Mechelen
 903. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 904. Decisive weeks lying ahead
 905. Direct democracy
 906. Omdat een andere politiek nodig is
 907. Democratie.Nu heeft u nodig!
 908. Democracy International Newsletter #13
 909. Vrij spreekrecht is absoluut
 910. The European Citizens’ Initiative
 911. Economie, democratie en het geluk
 912. Democratie maakt gelukkig
 913. Kom mee betogen!
 914. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 915. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 916. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 917. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 918. Time for Citizens to take the Initiative
 919. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 920. Voor de vrijheid van meningsuiting
 921. Over de vrijheid van meningsuiting
 922. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 923. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 924. credits
 925. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 926. DI NEWSLETTER #12
 927. Van particratie naar democratie
 928. De mythe van de Goede Dictator
 929. Vrijheid, democratie & secessie
 930. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 931. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 932. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 933. Schwarzenegger en directe democratie
 934. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 935. Is België echt een democratie?
 936. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 937. Het dierbare België
 938. DI-NEWSLETTER #11
 939. De kikker en de politiek
 940. Historiek tot 2002
 941. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 942. Laten we de stemplicht afschaffen.
 943. Historiek tot 2005
 944. Wat is en doet Democratie.nu ?
 945. Organisatie van WIT
 946. Wat is directe democratie?
 947. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 948. Het einde van de particratie?
 949. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 950. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 951. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 952. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 953. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 954. Aangeleerde hulpeloosheid
 955. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 956. Telt Ieders mening mee?
 957. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 958. N-VA slikt voorstel in
 959. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 960. Het pad van de innerlijke opstand
 961. Bevolking met kluitje in het riet
 962. Over eindtermen en burgerzin
 963. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 964. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 965. Schwarzenegger bijt in het zand
 966. Wijsheid voor de massa?
 967. over deze website
 968. History
 969. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 970. Hoe doden we een volksbesluit?
 971. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 972. Wahlstreik!
 973. politiek algemeen
 974. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 975. boeken en artikels
 976. Interview Jos Verhulst
 977. Het verdiepen van de democratie
 978. Persbericht Democratie.nu
 979. Witte Werf maart 1999
 980. Witte Werf mei 1999
 981. Witte Werf augustus 1999
 982. Witte Werf oktober 1999
 983. Witte Werf november 1999
 984. Witte Werf december 1999
 985. Witte Werf april 2000
 986. Witte Werf mei 2000
 987. Witte Werf december 2001
 988. Witte Werf februari 2002
 989. Witte Werf juni 2002
 990. Witte Werf oktober 2002
 991. Witte Werf december 2002
 992. Witte Werf april 2003
 993. Witte Werf juli 2003
 994. Witte Werf november 2003
 995. Witte Werf januari 1999
 996. Witte Werf januari 2000
 997. Over particratie, meerderheid en oppositie
 998. Witte Werf januari 2004
 999. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 1000. Wit Bericht 05/09/2001
 1001. Wit Bericht 23/03/2002
 1002. Wit Bericht 10/04/2002
 1003. Wit Bericht 20/04/2002
 1004. Wit Bericht 17/05/2002
 1005. Wit Bericht 11/09/2002
 1006. Wit Bericht 02/01/2003
 1007. Wit Bericht 19/01/2003
 1008. Wit Bericht 25/01/2003