Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze gloednieuwe website www.meerdemocratie.be

Gents circulatieplan

Democratie.Nu's vraag in de vorige nieuwsbrief luidde:

“Gent: volksraadpleging circulatieplan gaat niet door.

  • Hoe sta jij, lezer, tegenover deze gang van zaken? 
  • Geef je het stadsbestuur gelijk?
  • Of denk je: wat belette hen eigenlijk om dat referendum tóch door te laten gaan?
  • Vermoed je enige willekeur/fraude bij de telling?
  • Hadden de handtekeningenwervers ongelijk door niet de beproefde 20% surplus te voorzien?”

Ziehier een samenvatting van binnengekomen reacties.

Correct is correct:
- Nu sjoemelen met cijfers zou een slecht voorbeeld zijn. De stad kan haar plannen aanpassen. (V.D.)

- Regels dienen gevolgd, anders komt er logischerwijs geen raadpleging. (E.S.)

Aan dit soort ‘referendum’ schort wat:
- ‘De volksraadplegers hadden zorgvuldiger tewerk moeten gaan. Echte democratie is slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking ervoor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld.’ Lezer stelde bij herhaling vast dat bij het verzamelen van handtekeningen velen bereid zijn te tekenen zonder zich vragen te stellen over de inhoud. (A.V.M.)

- Lezer juicht het initiatief van het Gents stadsbestuur inzake verkeersstromen binnen de stad toe. ‘Burgerdemocratie’ veronderstelt ook betrokkenheid van de burgers in technische dossiers’ (zoals dit). Dit referendum is echter ingegeven door partijprofileringsdrang, en daarom niet gewettigd, ‘niet gedragen’ als het is ‘door goed geïnformeerde en gevormde mensen’. (M.M.)

- Politiek geladen dossier, niet objectieve informatie. (V.D.)

- Blaam voor ‘die partij’: 1) slaagt er niet in het te doen volgens de regels van de kunst, 2) heeft geen reserve aantal handtekeningen ingebouwd. (E.S.)

Teleurgesteld door politici:

- Meer dan 25 000 mensen die reageren is meer dan een goede reden om naar hen te luisteren, en dus verbeteringen aan te brengen. ‘Dat is onze democratie: door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past.’ (J.D.)

- Broodroof. Het woord ‘democratie’ klonk nooit zo hol. Op geen manier wordt rekening gehouden met de kiezers. ‘Denken die bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijft?’ (M.-P.S. & N.D.M.)

- Meermaals voorkomende handtekeningen, overledenen, niet-Gentenaars op de lijsten enerzijds, hun gezindheid tegen volksraadplegingen waar ze aan de macht anderzijds zijn toont volgens lezer de leugenachtigheid aan van N-VA. (J.-C.S.)

Wie is tevreden met dit circulatieplan?
- L.V.W. is ervan overtuigd dat de meeste Gentenaars er niet tevreden mee zijn (hoewel niet allen de moeite doen om zich in de volksraadpleging uit te spreken). En de doorsnee bezoeker van buiten Gent is zelfs een fanatiek tegenstander (lezer woont zelf 25 km buiten Gent, maar durft er nu niet meer te komen).  (L.V.W.)
- J.-C.S. vermoedt tegenstanders enkel onder niet-Gentenaren, ‘die niet op de hoogte zijn van de situatie’. Wel merkt hij bij veel Gentenaars afkeer t.o.v. hen die er politiek gewin in zien. (J.-C.S.)

Kritiek aan ons adres:
F. V. ervaart stemmingmakerij ‘tegen alles wat links of sociaal is’. (En voegt eraan toe: ‘Waarom het GESPUIS van rechts – N-VA, Open VLD – niet eens systematisch in vraag stellen?) Onze bevraging zou zich daar evenzeer aan bezondigen. (F. V.)

Democratie.Nu's antwoord: dit kan zo overkomen, maar wij proberen onbevooroordeeld te zijn, en denken niet in termen van ‘rechts’ of ‘links’. Onze vraag viseert echt niet de Gentse socialistische bestuursmeerderheid. Democratie.Nu is politiek neutraal.

Tegen volksraadplegingen:
- Complexe materie vraagt een genuanceerde mening, geen ‘ja’ of ‘nee’.
Volksraadpleging is geen democratie. Lezer staat achter stad Gent en zijn werkgroep. (X.R.)

- Na maanden amper 30 000 handtekeningen opgehaald was een ‘teken aan de wand’. Dat daarvan een pak gewraakt zijn is dan ook normaal. Afgelasting van het referendum is geheel terecht. (R.P.)

Twijfels omtrent referenda:
‘Referenda zijn zo gevaarlijk … alleen al de manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend zijn … en in deze zaken zou het populisme hoogtij vieren.’ (V.D.)

Democratie.Nu: cruciaal is het onderscheid tussen burgerinitiatief en ‘referenda’, gehouden door overheid of partijen. 

Over democratische besluitvormingen algemeen:

‘Inzetten op één manier van democratische besluitvorming’ is niet alleen ‘arm’, maar ook ‘intellectueel oneerlijk’. ‘Raadpleging van het volk, op welke wijze ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld, waarbij iedereen verondersteld wordt tot de demos te behoren, terwijl niets minder waar is’. Dat is volgens lezer ‘een veel groter probleem dan de executievoorwaarden van een referendum.’ (L. E.)

Democratie.Nu: wij kunnen ons bij deze beschouwing wel iets voorstellen, maar nodigen L.E. graag uit dat idee in onze nieuwsbrief uitgebreid toe te lichten.


Ontmanteling België:
J.V. vreest dat de N-VA België wil ontmantelen zonder de bevolking iets te vragen. Een referendum is nodig. (J.V.)

Democratie.Nu: helaas staat het bindend referendum op volksinitiatief op federaal niveau niet in de Belgische Grondwet. Democratie.Nu heeft hiervoor, samen met Franstalige en Duitstalige landgenoten een petitie opgestart.

Nog een lezer, tenslotte (T.V.B.), drukt zijn ongenoegen uit over de EU.

Veelsoortige reacties, dus: de ene omtrent de gang van zaken rond het ‘referendum’, andere over het Gentse circulatieplan zelf, nog andere over het fenomeen ‘referendum’ … Eén ding lijkt Democratie.Nu cruciaal.

Zo'n partij-geïnitieerd ‘referendum’ mag niet over één kam geschoren worden met referenda op volksinitiatief, en zeker niet met het bindend referendum op volksinitiatief. Het verschil is dat een referendum op volksinitiatief een heel nuttig instrument is om uit te maken of een thema werkelijk een door de meerderheid van de burgers gedeelde bekommernis is, terwijl een partij-initiatief steeds partijbelangen in de agenda meevoert, en op zijn minst de schijn tegen heeft. 

Het referendum is een instrument of techniek, die steeds onder de juiste randvoorwaarden moet worden ingezet. Referenda op zich waarborgen namelijk geen democratie. Met andere woorden: slechts wanneer referenda onder de juiste randvoorwaarden worden ingezet (vrij spreekrecht, vrije media, referendum op initiatief van de burger, redelijke uitvoeringsmodaliteiten, enz.) kunnen zij met recht democratisch worden genoemd.

Voor uw dossierkennis:

Lees zéker ook: tegenargumenten Directe Democratie ontkracht

Lees zéker ook: Gewestelijke Volksraadpleging voor Dummies

G. De Bruyker, medewerker Democratie.Nu

De volledige versie met alle antwoorden.