Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze gloednieuwe website www.meerdemocratie.be

Zijn mensen te weinig geïnformeerd om beslissingen te kunnen nemen?

Als argument tegen referenda wordt soms aangevoerd dat mensen te weinig geïnformeerd zijn om kundig mee te beslissen. Er zijn echter verschillende redenen waarom dit argument niet opgaat:

 1. Onze volksvertegenwoordigers stemmen doorgaans niet: 
  - op basis van kennis van zaken
  - volgens eer en geweten
  Volksvertegenwoordigers behoren doorgaans volgens de partijlijn te stemmen.
 2. Echte referenda gaan altijd en overal gepaard met een omstandige informatie-campagne: er wordt evenveel tijd voor het JA- en NEE-kamp voorbehouden, waardoor er een echte debatcutuur met betrokken en geïnformeerde burgers ontstaat.
 3. Politieke beslissingen zijn geen complexe, technocratische beslissingen, maar beslissingen uit het leven van alledag. Mocht een bepaalde materie te complex uitvallen, dan kan een expert altijd meer duiding geven.
 4. Mensen met kennis over of interesse voor het onderwerp gaan actief stemmen, de rest (niet-geïnteresseerden, onwetenden) blijft thuis en geeft hiermee zijn mandaat aan zij die wel gaan stemmen. Dit is hoe de democratie werkt.
 5. Er is veel meer kennis aanwezig in de civil-society dan in de partijhoofdkwartieren. Bovendien – zoals aangehaald – wordt unaniem volgens het partijbelang gestemd en niet volgens het algemeen belang.
 6. De praktijk wijst uit dat wanneer er – via een bindend referendum – echte politieke beslissingsmacht aanwezig is de mensen zich wel degelijk grondig informeren. Er staat dan iets op het spel: men heeft werkelijk iets in de pap te brokken!