Gewestelijke Volksraadpleging

Hoofdcategorie: Literatuur

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1240-kan-de-democratie-de-vlaamse-politiek-heroveren3 (persbericht)

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1258-direct-verzoekschrift-vlaams-parlement (D.Nu’s verzoekschrift aan het Vlaamse parlement)

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1258-direct-verzoekschrift-vlaams-parlement (tekstje over de afwijzing door het Vlaamse parlement)

http://www.democratie.nu/images/verzoekschriftGVRPgeenOnmiddellijkGevolg20160223%202.pdf (officieel document afwijzing Vlaams Parlement)

http://democratie.nu/index.php/component/content/article/34-uncategorised/1241-uitvoeringsdecreet-democratie-nu-vzw (een blik op D.Nu’s eigen uitvoeringsdecreet)

http://www.democratie.nu/downloads/VOORSTEL%20VAN%20ORGANIEK%20DECREET%2025-01-2016.pdf (D.Nu’s uitvoeringsdecreet, feitelijk document)

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1256-bondige-kritiek-op-het-waalse-uitvoeringsdecreet (D.Nu’s kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet)

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1237-gewestelijke-volksraadpleging-officiele-documenten (officiële documenten)

http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1248-stappenplan-voor-gemeentelijke-volksraadpleging
(praktisch: stappenplan Gemeentelijke Voksraadpleging)

http://democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies (dummies)