Maak de regionale volksraadpleging nodig

Doneer en maak de regionale volksraadpleging nodig

In 2014 is de Belgische Grondwet gewijzigd en is de mogelijkheid geopend voor gewestelijke volksraadplegingen. De gewesten hebben grote bevoegdheden op het vlak van economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, vervoer, huisvesting, openbare werken, enz. enz.

Stelt u zich eens voor dat Vlamingen, Walen en Brusselaars straks over al die thema’s volksraadplegingen konden lanceren? Maatregelen om de crisis aan te pakken, invoering van het basisinkomen, het zorgstelsel, de pensioenen – over al die thema’s zouden directe volksstemmingen mogelijk worden. Dus dit is goed nieuws!

Een goede uitvoeringswet!

Maar niet te vroeg gejuicht. Voordat gewestelijke volksraadplegingen werkelijkheid worden, moeten de gewestelijke parlementen nog uitvoeringswetten goedkeuren. Pas dan kunnen Vlamingen, Walen en Brusselaars volksraadplegingen aanvragen. In die uitvoeringswetten moeten ook alle voorwaarden en spelregels geregeld worden. De signalen zijn dat de politici dit op de lange baan willen schuiven en deze legislatuur (2014-2019) geen uitvoeringswet willen maken. En als ze al een uitvoeringswet maken, dan weten we dat politici altijd de neiging hebben om de drempels zo hoog mogelijk op te schroeven en veel belangrijke onderwerpen uit willen sluiten van referenda.

Dat mag niet gebeuren!

Daarom gaat Democratie.nu in 2015 om te beginnen in Vlaanderen campagne voeren om spoedig te zorgen voor een uitvoeringswet waarvan de voorwaarden en spelregels zo burgervriendelijk en democratisch mogelijk zijn.

Daarbij hebben we uw steun nodig!

Wat willen we bereiken?

· Geen extra uitzonderingen van onderwerpen
· Burgers bepalen de vraagstelling van volksraadplegingen
· Een haalbare handtekeningendrempel
· Vrije handtekeningeninzameling
· Voldoende tijd om campagne te voeren
· De meerderheid beslist: geen minimale opkomstdrempels
· Een onafhankelijke referendumcommissie en een eerlijke referendumbrochure
· Gelijke subsidie voor de ja- en nee-campagnes

Hoe gaan we dit bereiken?

Democratie.nu zal een eigen voorstel ontwikkelen voor een uitvoeringswet. We starten gesprekken met alle politieke partijen in het Vlaams Parlement en zal alles op alles zetten opdat één of meer partijen vanuit het parlement een initiatiefwetsvoorstel indienen. Daarna organiseren we een lobby- en publiekscampagne om deze initiatiefwet ook daadwerkelijk aangenomen te krijgen.

Om effectief campagne te kunnen voeren, zullen we de website van Democratie.nu grondig moeten vernieuwen. De kosten hiervan zijn ook in dit project opgenomen.

Hoeveel geld hebben we nodig?

De campagne verloopt in twee stappen. Eerst moeten we ons voorstel uitschrijven, contacten aanknopen met de fracties in het Vlaamse Parlement en zorgen dat we parlementariërs bereid vinden om een initiatiefwet in te dienen. Voor deze eerste stap is anderhalf jaar gereserveerd en de kosten zijn begroot op 31.156 euro. Het tweede gedeelte van de campagne – lobbying en de lancering van een publieke petitie - is alleen zinvol als deze eerste stap slaagt.

Helpt u ons alstublieft mee om te zorgen voor deze initiatiefwet. Help ons de politici te sensibiliseren. Doe een donatie van 25, 75, 250 of 1500 euro.

U kunt hier online doneren met credit card of PayPal: