In de kijker - Fondsenwerving

Structurele hervormingen zijn niet sexy maar wel veel rendabeler dan continu herstel- en reparatiemaatregelen te moeten nemen. Blijf ons steunen opdat de democratische visie het haalt.

En hoewel de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit dé oplossing is voor het gros van de problemen waarmee we vandaag als samenleving worden geconfronteerd, is het grote publiek zich daar doorgaans niet altijd even van bewust.  ‘Directe democratie’ is ook geen ‘catchy’ of beklijvend thema, zoals dierenlijden of kindermisbruik. Weinig mensen voelen zich geroepen de democratie werkelijk te steunen.

Momenteel bevinden wij ons dan ook in een hachelijke situatie. Democratie.Nu moet dringend professionaliseren, wil zij haar missie kunnen verwerkelijken. En dat kan niet zonder de nodige financiële injecties. Nieuwe acties staan op stapel. Om deze vervolgprojecten levensvatbaar te houden, is uw financiële steun onontbeerlijk.

We ramen het budget op € 21.000 voor de volgende 13 maanden. Steun Uw Democratie.Nu!