Image Caption

Worden Vlaamse Referenda binnenkort een werkelijkheid? Teken Democratie.Nu's petitie aub.

Image Caption

Gewestelijke Volksraadpleging

Image Caption

Structurele hervormingen zijn niet sexy maar wel veel rendabeler dan continu herstel- en reparatiemaatregelen te moeten nemen. Blijf ons steunen opdat de democratische visie het haalt.

Image Caption

Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering dringend werk te (willen) maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging.

Image Caption

Democratie.Nu nodigt u graag uit op één van de volksvergaderingen, die momenteel over gans het land worden georganiseerd.

Dynamisch

Subcategorieën

DE NOODZAAK VAN HET BINDEND REFERENDUM

Democratie.Nu vormt een onafhankelijke, politiek ongebonden burgerbeweging die ijvert voor de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV). Echte democratie betekent immers dat de bevolking rechtstreeks inspraak heeft op wetgeving en bestuur, ook tegen de wil van de politici in. Lees hier verder...