Image Caption

Wij herinneren er u aan dat Democratie.Nu een onafhankelijke, niet-gesubsidieerde vereniging is met als streefdoel: de invoering van de democratie in Vlaanderen en België. Dit brengt echter ook problemen met zich mee naar de fondsenwerving toe.

Image Caption

Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering dringend werk te (willen) maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging.

Image Caption

Democratie.Nu nodigt u graag uit op één van de volksvergaderingen, die momenteel over gans het land worden georganiseerd.

Image Caption

Vanuit haar 20-jairge expertise over directe democratie wil Democratie.Nu verder het maatschappelijke debat aanscherpen. Denk met ons mee!

DE NOODZAAK VAN HET BINDEND REFERENDUM

Democratie.Nu vormt een onafhankelijke, politiek ongebonden burgerbeweging die ijvert voor de invoering van het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV). Echte democratie betekent immers dat de bevolking rechtstreeks inspraak heeft op wetgeving en bestuur, ook tegen de wil van de politici in. Lees hier verder...